Hallitus

Salus ry on Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö. Salus perustettiin 2011, kun Tampereen yliopiston hoitotieteen ja kansanterveystieteen silloiset ainejärjestöt yhdistyivät. Maaliskuussa 2015 Salus rekisteröityi yhdistykseksi.

Terveystieteiden ainejärjestö Salus ry toimii Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on:
– Kehittää ja tukea yhteisöllisyyttä terveystieteiden opiskelijoiden välillä ja luoda hyvää ilmapiiriä terveystieteiden opiskeluympäristössä
– Toimia edunvalvojana terveystieteiden opiskelijoille
– Toimia linkkinä terveystieteiden opiskelijoiden, henkilökunnan ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan TREYn välillä

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja opiskelua tukevia tapahtumia ja toimintaa. Yhdistys järjestää myös retkiä, seminaareja, tiedottaa toiminnastaan ja tekee yhteistyötä yliopiston ja muiden yhteisöjen kanssa.

Salus ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijat sekä terveystieteitä valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat. Ohjeet jäseneksi liittymiseen löytyvät täältä.

Salus ry:lle valitaan vuosittain hallitus, jonka toimikausi on yksi kalenterivuosi alkaen 1. tammikuuta ja päättyen 31. joulukuuta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Salusin jäsenillä on mahdollisuus tulla mukaan hallitukseen ja näin vaikuttaa ainejärjestön toimintaan. Hallitus suunnittelee ja järjestää jäsenilleen tapahtumia ja illanviettoja sekä vastaa ainejärjestön edunvalvonnasta. Hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenien ehdotuksia ja toiveita tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta.