Opiskelijaksi 2017

Kansanterveystiede

Vuonna 2017 terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan 12 uutta kansanterveystieteen opiskelijaa, joista neljä paikkaa on varattu ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakeville. Sen lisäksi valitaan enintään 8 opiskelijaa yhteishaun avoimen väylän, siirtohaun ja yhteishaun maisterivalinnan kautta. Kansanterveystieteeseen voi hakea korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut henkilö.

Kevään yhteishaku on 15.2–5.4.2017. Valintakoe järjestetään perjantaina 12.5.2017 klo 11.00–15.00 Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksessa (Lääkärinkatu 1), luentosaleissa F114 ja F115. Terveystieteiden tuutorit tulevat tsemppaamaan hakijoita pääsykoesalien läheisyyteen, ja heidän kanssaan voit myös tulla kokeen jälkeen juttelemaan fiiliksistä ja yleisesti opiskelusta yliopistossa. Tuutorit tunnistat helposti kirkkaan pinkeistä haalareista.

Valintakoevaatimukset:

1. Niemelä, M., Kokkinen, L., Pulkki, A. & Tynkkynen, L-K.: Terveydenhuollon muutokset: Politiikka, järjestelmä ja seuraukset. Tampere University Press, 2015. ISBN 978-951-44-9852-7 nide, 978–951-44-9853-4 PDF (luettavissa verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978–951-44-9853-4).

2. Kauhanen, J., Erkkilä, A., Korhonen, M., Myllykangas, M. & Pekkanen, J.: Kansanterveystiede. Sanoma Pro, Helsinki. 2013, 4. uudistettu painos. ISBN 978-952-63-0277-5.

Hoitotiede

Vuonna 2017 terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan 40 uutta hoitotieteen opiskelijaa. Vaatimuksena on terveydenhuoltoalan AMK-tutkinto tai muu vastaava opintoasteen tutkinto. Valinta tapahtuu valintakokeen perusteella, mutta lisäksi valituksi voi tulla avoimen yliopisto-opintojen perusteella. Avoimen yliopisto-opintojen perusteella valitaan maksimissaan 10 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen pääsykokeeseen tapahtuu kevään yhteishaun kautta. Valintakoe järjestetään tiistaina 16.5.2017 klo 12.00–16.00 Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa (Lääkärinkatu 1), luentosaleissa F114 ja F115. Tarkemmat tiedot salijaoista julkaistaan viimeistään päivää ennen koetta. Myös hoitotieteen pääsykokeissa tuutorit ovat tsemppaamassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Valintakoevaatimukset:

1. Heikkilä Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki. 2014, 9. uudistettu painos. Luvut 1-7 (s. 1-115). Saatavilla myös e-kirjana https://www.ellibs.com/fi/book/9789513769420/tilastollinen-tutkimus, Edita Publishing Oy. 2014. 9. painos. eISBN 9789513769420.

2. Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro, Helsinki. 2013, 3. uudistettu painos TAI 2015, 4. painos (uusintapainos). Luvut 1-2 (s. 1-82) ja 5-6 (s. 211–249).

3. Hoitotiede-lehti. 2014: 26(3). Koko lehti.

Valintakokeiden tulokset

Viimeistään 30.6.2017 julkaistaan valintojen tulokset. Kannattaa muistaa, että kaikilla on oikeus nähdä oma valintakoepaperinsa ja tarkemmat pisteytykset yliopiston hakijapalveluissa. Omien tuloksien ja vastausten tarkastelu on hyödyllinen etenkin niille, jotka eivät kyseisellä kerralla tule valituksi, sillä niistä voi ottaa oppia seuraavaan valintakokeeseen.

Lisätietoja valintakokeista saat näistä linkeistä:
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakukohteet/yhteishaku/kan.html
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakukohteet/yhteishaku/hoi.html
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html

Seuraa Salus ry:n nettisivuja ja Facebook-sivuja, sillä kevään aikana uusille opiskelijoille luodaan oma terveystieteiden Facebook-ryhmä.

Terveystieteiden tuutorit ovat tsemppaamassa pääsykoepäivinä luentosalien ulkopuolella! Tulkaa rohkeasti juttelemaan :)

IMG_2788

One Reply to “Opiskelijaksi 2017”

  1. Hei! Millon hakumateriaali kansanterveystieteeseen v 2018 keväälle julkaistaan? Olen irtisanoutumassa työstäni lukemista varten joten tämä olisi merkittävä tieto :) kiitos

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>