Opiskelijaksi 2018

Kansanterveystiede

Vuoden 2018 yhteishaussa valitaan terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan valintakokeen kautta 12 uutta kansanterveystieteen opiskelijaa. Aloituspaikoista neljä (4) on varattu ensikertalaisille.

Lisäksi kansanterveystieteeseen valitaan yhteishaun avoimen väylän, siirtohaun ja yhteishaun maisterivalinnan kautta yhteensä enintään 8 opiskelijaa yhteishaussa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella, siirtohaussa sekä yhteishaun maisterivalinnan hakukohteisiin.

Kevään yhteishaku on 14.–28.3.2018. Keskiviikko 23.5.2018 klo 11.00-15.00
Kaupin kampus, Arvo-rakennus, Arvo Ylpönkatu 34. Terveystieteiden tuutorit tulevat tsemppaamaan hakijoita pääsykoesalien läheisyyteen, ja heidän kanssaan voit myös tulla kokeen jälkeen juttelemaan fiiliksistä ja yleisesti opiskelusta yliopistossa. Tuutorit tunnistat helposti kirkkaan pinkeistä haalareista.

Valintakoevaatimukset:

1. Niemelä, M., Kokkinen, L., Pulkki, J., Saarinen, A. & Tynkkynen, L-K.: Terveydenhuollon muutokset: Politiikka, järjestelmä ja seuraukset. Tampere University Press, 2015. ISBN 978-951-44-9852-7 nide, 978-951-44-9853-4 PDF (luettavissa verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9853-4).

2. Kauhanen, J., Erkkilä, A., Korhonen, M., Myllykangas, M. & Pekkanen, J.: Kansanterveystiede. Sanoma Pro, Helsinki. 2013, 4. uudistettu painos. ISBN 978-952-63-0277-5.

Hoitotiede

Vuonna 2018 yhteishaussa terveystieteiden tutkinto-ohjelman hoitotieteen hakukohteen kautta valitaan valintakokeella 40 uutta opiskelijaa ja avoimien yliopisto-opintojen perusteella enintään 10 opiskelijaa. Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon ( esimerkiksi erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto).

Ilmoittautuminen pääsykokeeseen tapahtuu kevään yhteishaun kautta. Tiistai 15.5.2018  klo 12.00-16.00, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, Arvo Ylpönkatu 34  Myös hoitotieteen pääsykokeissa tuutorit ovat tsemppaamassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Valintakoevaatimukset:

1. Heikkilä Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki. 2014, 9. uudistettu painos. Luvut 1-7 (s. 1-115). Saatavilla myös e-kirjana https://www.ellibs.com/fi/book/9789513769420/tilastollinen-tutkimus, Edita Publishing Oy. 2014. 9. painos. eISBN 9789513769420.

2. Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro, Helsinki. 2013, 3. uudistettu painos TAI 2015, 4. painos (uusintapainos) TAI 2017 5. painos (uusintapainos). Luvut 1-2 (s. 1-82) ja 5-6 (s. 211-249).

3. Hoitotiede-lehti. 2014: 26(3). Koko lehti.

Valintakokeiden tulokset

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kannattaa muistaa, että kaikilla on oikeus nähdä oma valintakoepaperinsa ja tarkemmat pisteytykset yliopiston hakijapalveluissa. Omien tuloksien ja vastausten tarkastelu on hyödyllinen etenkin niille, jotka eivät kyseisellä kerralla tule valituksi, sillä niistä voi ottaa oppia seuraavaan valintakokeeseen.

Lisätietoja valintakokeista saat näistä linkeistä:

https://programmes.uta.fi/terveystieteiden-tutkinto-ohjelma/

http://www.uta.fi/opiskelijaksi/kohde?id=2206&hid=2607&qt-koulutus=3 

http://www.uta.fi/opiskelijaksi/kohde?id=2205&hid=2606&qt-koulutus=3

Seuraa Salus ry:n nettisivuja ja Facebook-sivuja, sillä kevään aikana uusille opiskelijoille luodaan oma terveystieteiden Facebook-ryhmä.

Terveystieteiden tuutorit ovat tsemppaamassa pääsykoepäivinä luentosalien ulkopuolella! Tulkaa rohkeasti juttelemaan :)

IMG_2788

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>