10.11.2016 Tinderin ongelmakäyttäjät terveydenhuollon näkökulmasta

tindersinaTinder on deittisovellus, joka julkaistiin syyskuussa 2012 ja se saavutti pian suuren suosion maailman laajuisesti. Kyseiselle sovellukselle omaleimaista on sen varsin ketterä käytettävyys; kumppanin etsiminen Tinderin avulla on helppoa ja nopeaa, mikä luonnolisesti kiinnostaa parisuhdetta etsiviä sinkkukinkkuja. Myös lähipiirin myönteiset kokemukset uudenlaisen nettideittailun ihmeellisestä maailmasta voivat herättää kokeilunhalun. Kukapa ei tuntisi tuttavapiirissään tai olisi vähintään kuulut onnellisesta pariskunnasta, jotka tapasivat toisensa juurikin Tinderin välityksellä. Valitettavasti sovellus voi luoda käyttäjälleen virheellisen kuvan laajasta ja loppumattomasta valikoimasta pariutumismarkkinoilla, jolloin henkilö voi löytää itsensä tilanteesta, jossa mikään ei riitä. Käyttäjälle voi myös hämärtyä realiteetti siitä, että sovelluksen välityksellä ollaan tekemisissä oikeiden ihmisten kanssa. Tässä vaiheessa Tinderin käyttäjälle on voinut muodostua ongelmallinen suhde sovellukseen ja viime aikoina onkin alettu puhua Tinder-riippuvuudesta.

Tinderin yleistyttyä aihealueesta ollaan kiinnostuttu myös tutkimuksen saralla. Lehdistö on mm. kirjoittanut tutkimustuloksista, joiden mukaan Tinderin käyttäjillä on alhaisempi itsetunto ja negatiivisempi kuva vartalostaan, kuin heillä jotka sovellusta eivät käytä. Lisäksi on todettu Tinderin käyttäjien olevan suuremmassa riskissä saada sukupuolitautitartunta sovelluksen käyttäjien seksuaalisen riskikäyttäytymisen vuoksi. Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin tutkija Anne Holappa on myös havainnut tutkimuksessaan Tinderin koukuttavan luonteen. Edellä mainitut riskit ydistettynä riippuvaiseen käyttäytymiseen voivat aiheuttaa Tinder-riippuvaisen henkilön elämään ongelmia ja kärsimystä, joihin terveydenhuollon tulisi pystyä vastaamaan. Tähän tekstiin alkuperäistutkimusten laatua ei evaluoitu, vaan väitteet perustuvat iltapäivälehtien referaatteihin tutkimuksista.

Terveydenhuollon tulisi tunnistaa mahdolliset Tinderin ongelmakäyttäjät ja tarjota heille räätälöityjä hoitomalleja. Tutkimustiedon lisääntyessä myös käypähoitosuosituksen laatiminen tulee tarpeeseen ja näin voidaan tulevaisuudessa hoitaa paremmin ja näyttöön perustuen Tinder-riippuvaisia potilaita. Uusia hoitomuotoja kehitettäessä käytäntöjä on hyvä jatkuvasti arvioida kriittisesti ja arviointitietoa tulee hyödyntää hoitoprosessien kehittämisen eri vaiheissa. Myös perhehoitotieteellinen näkökulma on syytä sisällyttää Tinder-riippuvaisen hoitoon, sillä riippuvuus voi aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä potilaan omaisille, etenkin jos potilas elää parisuhteessa. Terveydenhuollon kustannusten ja terveyskäyttäytymisen ohjaamisen näkökulmasta on perusteltua harkita myös Tinder-veroa.

Tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan ei ole näyttöä siitä, että Tinder-riippuvuus vakavimmillaankaan vaatisi päivystyluonteista kiireellistä hoitoa. Riippuvuutta epäilevälle potilaalle voidaan kehottaa tauon pitämistä sovelluksen käyttöstä ja muunlaisen ajanvietteen harrastamista. Riippuvaiselle hyödyllisiä muita harrastuksia voivat olla mm. ihmisten tapaaminen ja aidon sekä välittömän vuorovaikutuksen harjoittelu heidän kanssaan. Lisäksi riippuvuudesta kärsivälle on syytä tarjota keinoja negatiivisten tunteiden ja epäonnistumisien kohtaamiseen, mikä voi vaatia pidempiaikaista hoitosuhdetta ammattilaisen kanssa. Ongelmalliseksi riippuvuuden hoidossa voi kuitenkin muodostua se, että riippuvaiselta puuttuu sairaudentunto, kuten riippuvuuksissa yleensäkin. Hoidon kehittäminen ja riippuvuuden tunnistaminen ovat silti tärkeitä, jotta Tinderin ongelmakäyttäjät voivat saavuttaa arvokkaan ja tasapainoisemman elämän.

Allekirjoittanut kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia myötätuntoisiin kohtaamisiin Tinderin ongelmakäyttäjien parissa!

Sina Nordman

Bioanalyytikko, TtK

Talousvastaava & varapuheenjohtaja

Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.