12.10.2017 Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n opiskelijaverkoston terveiset Saluslaisille!

Tule mukaan sote-opiskelijoiden verkostoon!

Hyvää käynnistynyttä syyslukukautta ja onnea uusille opiskelijoille, olette valinneet yhteiskunnalisesti merkittävän alan! Terveydenhuollon johtajien ja asiantuntijoiden merkitys sote-uudistuksen myötä tulee korostumaan ja uudistus tuo myös uusia osaamistarpeita. Murrosvaiheessa on tärkeää osata ennakoida osaamistarpeen muutos suunniteltaessa opintokokonaisuuksiaan, mutta myös ammattiliiton valintaan kannattaa kiinnittää huomiota jo tässä vaiheessa.

Usean ammattiliiton jäsenyys on opiskelijalle ilmainen. Tutustumalla liittoonsa jo opiskeluaikana, työelämään siirtyessä liiton valinta on helppoa. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry edistävät jäsenistönsä asiaa laaja-alaisella yhteiskunnallisella vaikuttamisella ja myös opiskelijoille tärkeitä asioita edistetään.

Opiskelijajäsenillä Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry:ssä on mahdollisuus hakea apurahaa esimerkiksi opinnäytetyön, pro gradu – tutkimuksen tai väitöstutkimuksen tekemiseen sekä erilaisiin kongresseihin osallistumiseen. Lisäksi jäsenille on tarjolla koulutuksia ja tietenkin monia muita jäsenetuja pankkipalveluista jäsenkalenteriin. Jäsenlehdessä ProTerveydessä on mielenkiintoista luettavaa terveysalan ammattilaisille. Jäseneksi voit liittyä täällä. Opiskelijajäsenyys ilman työttömyyskassan jäsenyyttä on ilmainen.

Verkostoituminen ja oman alan ihmisiin tutustuminen opiskeluaikana edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen. Myös erilaisista opiskelijoille tarjolla olevista luottamustoimista saa työelämän kannalta tärkeitä taitoja. Syksyllä korkeakoulujen edustajistovaaleissa on hyvä valita ehdokkaakseen opiskelijakolleega. Edustajistoissa sairaanhoitajaopiskelijat ja terveystieteenopiskelijat ovat olleet aliedustettuina ja olisi tärkeää, etta alan opiskelijoiden ääni kuuluisi edustajiston päätöksissä.

Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry:ssä opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan jo opiskeluaikana. Tästä esimerkkinä on Tajan mentortoiminta, joka käynnistettiin opiskelijoiden toiveesta. Ohjelman avulla opiskelijat pääsevät kehittämään omaa ammatillista identiteettiään kokeneen kollegan avustuksella. Seuraavaa mentorohjelman hakua käynnistellään ensi vuodelle.

Perjantaina 1.12 opiskelijaverkoston jäsenille on luvassa vierailu eduskuntaan, jonka yhteydessä opiskelijat pääsevät esittämään kysymyksiä ammattikuntaansa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaville keskeisille kansanedustajille. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet lähetetään jäsenille lähiviikkona. Alkuvuodesta järjestetään perinteinen vuosikokousristeily, jonka yhteydessä verkostolle valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus. Kannustamme innokkaita lähtemään rohkeasti mukaan toimintaan!

Opiskelijaverkosto seuraa myös tiivisti opiskelijoiden arkeen vaikuttavia muutoksia ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Viime syksynä agendalla olivat aikuiskoulutustukeen kohdistuneet leikkauspaineet. Jatkossa verkoston tavoitteena on myös aikuiskoulutustuen jatkuvuuden turvaaminen sekä sen varmistaminen, ettei tukeen tule enempää heikennyksiä.

Elokuussa opiskelijan asumistuki muuttui yleiseksi asumistueksi. Uudistuksessa on hyviä puolia, mutta se tuo myös heikennyksiä osan toimeentuloon. Hyväksyessään muutoksen eduskunta edellyttikin hallitukselta toimia, jotta perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa seurataan ja ruokakuntakäsitteen uudistamistarve selvitetään. Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry:n opiskelijaverkosto seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa jäsenistöä tilanteen kehittymisestä.

Onnea ja menestystä syksyn opintoihin toivottaen
Saluslaiset kanssaopiskelijat
Sina Nordman, Tajan opiskelijaverkoston puheenjohtaja
Mia Färm, Tajan opiskelijaverkoston hallituksen jäsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.