13.4.2016 Ajankohtaista kopo-asiaa yksikön rakenneuudistuksesta

Terveystieteiden yksikkö yhdistetään yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa

Ajankohtaista kopo-asiaa tiedossa!

Yliopistolla on ollut alkuvuoden käynnissä selvitys, jossa on pohdittu, onko nykyiselle yhdeksän eri yksikön pohjalle rakentunutta organisaatiota tarpeen muuttaa. Tavoitteena on ollut muodostaa taloudellisesti kestäviä ja sisällöllisesti entistä vahvempia yksiköitä ja valmistautua vuonna 2018 aloittavaan Tampere3 -yliopistoon.

Viime perjantaina 8.4. yliopiston hallitus päätti, että nykyisestä yhdeksästä yksiköstä muodostetaan ensi vuoden alusta lähtien kuusi erillistä yksikköä alla olevan mukaisesti.

Uusi tiedekunta

Nykyinen tieteenalayksikkö

Johtamiskorkeakoulu

Faculty of Management

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Faculty of Education

Kasvatustieteiden yksikkö

Lääke- ja biotieteiden tiedekunta

Faculty of Medicine and Life Sciences

BioMediTech yksikkö ja lääketieteen yksikkö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Faculty of Social Sciences

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, terveystieteiden yksikkö

Viestintätieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Faculty of Communication Sciences

Faculty of Natural Sciences

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Informaatiotieteiden yksikkö

Nykyinen terveystieteiden yksikkö HES ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö YKY muodostavat jatkossa siis Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan.

Nyt muodostettavat tiedekunnat pysyvät entisellään Tampere3-yliopiston toiminnan käynnistyessä vuonna 2018. Yksiköille on tarkoitus valita johtajat samaan aikaan TTY:n kanssa ja johtajien kausi olisi useamman vuoden pituinen. Luonnontieteen tiedekunnalle on kaavailtu yhteistä johtajaa TTY:n vastaavan tiedekunnan kanssa.

Ensi vuoden alusta voimaan astuva muutos ei tarkoita mitään radikaalia muutosta opiskeluun käytännössä. Jatkossakin terveystieteitä opiskellaan Kaupin kampuksella ja jatkossakin meistä valmistuu terveystieteiden maistereita.

Salus järjestää huhtikuun lopulla tilaisuuden, jossa yksikkömme johtaja Juha Teperi avaa tarkemmin, mitä muutos tulee tarkoittamaan. Kysymyksiä voi esittää joko tässä tai lähettää Salusin kopovastaava Veli-Matti Partaselle (Partanen.Veli-Matti.X@student.uta.fi). Kaikkiin kysymyksiin pyritään vastaamaan, vaikka tässä vaiheessa kaikki ei olekaan vielä selvillä.

Lisätietoja yliopiston intrasta:

https://intra.uta.fi/portal/group/yliopistolaisen-intranet/tiedotteet?p_p_id=eduixannouncementall_WAR_eduixannouncementportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=view&articleId=14816245&showArchived=false&frontpage=true&groupId=156417

Leave a Reply

Your email address will not be published.