17.10.2017 Salus 101 – Ainejärjestötoiminta tutuksi

Salus ry on kaikkien Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Teemme monipuolisesti asioita, joiden tavoitteena on edistää terveystieteiden opiskelijoiden hyvinvointia, verkostoitumista ja opiskeluympäristöä. Lisäksi toimimme yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa, pyrimme huolehtimaan opiskelijoiden oikeuksista ja vaikuttamaan opiskelukäytäntöihin sekä tuomme opiskelijoiden äänen esiin. Teemme paljon asioita, jotka ei suoraan näy jäsenillemme, ja nyt haluaisimmekin nostaa näitä asioita esille ja tehdä samalla ainejärjestötoimintaa tutuksi!

Miten Salus siis edistää Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden asioita?

VERKOSTOITUMINEN, YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

Verkostoituminen. Yksi ainejärjestöjen tärkeimmistä tehtävistä on edistää opiskelijoiden verkostoitumista. Salus ry panostaa terveystieteiden opiskelijoiden verkostoitumiseen järjestämällä jäsenilleen mahdollisuuksia tutustua toisiinsa erilaisten tapahtumien kautta. Teemme myös yhteistyötä Tamyn sekä muiden Tampereen yliopiston ainejärjestöjen kanssa mm. yhteisten tapahtumien muodossa, jolloin jäsenillämme on mahdollisuus tutustua myös muiden tieteenalojen opiskelijoihin rennossa ilmapiirissä.

Yhteistyö. Toisten ainejärjestöjen lisäksi toimimme yhteistyössä erityisesti terveystieteiden hallinnon kanssa mm. koulutuspoliittisissa asioissa. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös erilaiset työelämänedustajat ja järjestöt. Yhteistyö näihin eri tahoihin edesauttaa jäseniämme verkostoitumaan myös yliopiston ulkopuolelle, ja esimerkiksi erilaiset opintokäynnit ovat hyvä mahdollisuus tutustua eri työelämänedustajiin.

Viestintä. Viestimme säännöllisesti erilaisista jäsenistöämme kiinnostavista monipuolisista tapahtumista ja uutisista sekä opiskelijoille tarjotuista mahdollisuuksista osallistua erilaisiin projekteihin ja kehittämistyöhön. Viestintä edesauttaa jäseniämme verkostoitumaan eri yhteistyötahoihin sekä pysymään ajan tasalla tärkeistä tieteenalaamme liittyvistä asioista ja mahdollisuuksista. Merkittävin viestintävälineemme on Salusin jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, mutta käytämme viestinnässä myös kaikkia merkittäviä sosiaalisen median kanavia.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Koulutuspoliittisen toiminnan tarkoituksena on edistää terveystieteiden opiskelijoiden oikeuksien toteutumista sekä saada opiskelijoiden ääni kuuluville. Kopotoiminta näkyy opiskelijoille esimerkiksi mahdollisuuksina osallistua opiskelijaedustajana erilaisiin yliopiston hallinnon työryhmiin ja toimielimiin. Lisäksi koulutuspolitiikan osalta tehdään paljon yhteistyötä yliopiston hallinnon kanssa, jolloin meillä on myös hyvät mahdollisuudet tuoda esille opiskelijoiden ääni ja mielipiteet.

Tänä vuonna opiskelijoiden oikeuksista on pyritty huolehtimaan mm. hankkimalla uusia opiskelija-
edustajia terveystieteiltä sekä toteuttamalla palautekysely opinnoista ja viemällä tulokset terveystieteiden hallinnon edustajille. Kotisivuillemme on myös päivitetty ohjeet opintoihin liittyviin ongelmatilanteisiin sekä yleistä tietoa koulutuspolitiikasta. Lisäksi terveystieteiden hallinnon kanssa on käyty keskusteluja opiskelijoiden kokemista epäkohdista ja erilaisten opiskelukäytäntöjen yhtenäistämisestä.

HYVINVOINTI

Hyvinvointi on tärkeää opinnoissa jaksamisen kannalta, ja Salus pyrkiikin omalla toiminnallaan edistämään terveystieteiden opiskelijoiden hyvinvointia. Muun muassa erilaiset lajikokeilut tuovat piristystä arkeen, ja onpa niiden kautta osa löytänyt itselleen uuden harrastuksenkin! Myös muunlaiset tapahtumat ja tuutorointi edistävät opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla vaihtelua opiskeluarkeen sekä auttamalla uudet opiskelijat opinnoissaan alkuun. Hyvinvoinnin kannalta sosiaalinen ympäristö on tärkeää ja terveystieteiden opiskelijat voivatkin kokoontua Salusin ainejärjestötila Saltsussa, jossa Salusin jäsenet voivat nauttia teetä ja kahvia ilmaiseksi! On tärkeää, että opiskelijoille on yliopistolla oma tila, jonne voi hetkeksi siirtyä hengähtämään opiskeluilta. Erityisen tärkeää meille on se, että tuo tila on kaikille avoin ja sinne on kaikilla tervetullut olo!

TUUTOROINTI JA TAPAHTUMAT

Tuutorointi on yksi kaikkein näkyvimmistä toiminnoistamme. Uusien opiskelijoiden tuutorointi on paitsi hauskaa, myös arvokasta, sillä hyvä ryhmäytyminen ja yhteishengen luonti heti opiskelujen alussa kantaa pitkälle. Uusien opiskelijoiden tukeminen opiskelukäytäntöihin tutustumisessa helpottaa yliopisto-opiskelun aloittamisessa. Salus ry järjestää terveystieteiden opiskelijoiden tuutoroinnin ja tänä vuonna tuutoreita ilmoittautui ennätysmäärä!

Tapahtumat ovat toinen jäsenillemme selkeinten näkyvistä toiminnoistamme. Tapahtumien kautta pyrimme parantamaan terveystieteiden opiskelijoiden verkostoitumista, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Pyrimme järjestämään monipuolisesti erilaisia tapahtumia, jotka kiinnostavat jäseniämme. Tänä vuonna järjestettyihin tapahtumiin kuuluu mm. kyykkä-lajikokeilu, vuosijuhlat, vappusitsit yhteistyössä Biopsi ry:n kanssa, opintokäynti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön, kevätjuhlat, uusien opiskelijoiden fuksikastajaiset ja lajikokeilu Trampolinparkissa. Syksylle on luvassa vielä mielenkiintoisia tapahtumia, kuten aamupala Pellasissa (2.11.), pikkujoulut (9.11.) ja Kauppisitsit (16.11.).

 

Ainejärjestötoiminta on siis ennen kaikkea hauskaa yhdessä tekemistä, jonka tarkoituksena on edistää terveystieteiden opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja huolehtia opiskelijoiden oikeuksista sekä äänen esille tuomisesta. Salus ry vankistaa omalla toiminnallaan terveystieteiden asemaa tieteenalana ja edistää opiskelijoiden asiantuntijuuden kasvua. Ainejärjestötoiminta on myös todella opettavaista, ja toimintaan osallistumalla sekä esimerkiksi hallituksen jäsenenä voi kartuttaa monipuolisesti erilaisia taitoja, kuten verkkosivujen päivittämistä, tapahtumien järjestämistä, budjetointia, kirjanpitoa, ja paljon muuta!

Jäsenet ovat kuitenkin ainejärjestötoiminnan peruskivi, ja te mahdollistatte kaiken toiminnamme!
Kiitämme siis kaikkia Salusin jäseniä ja toivotamme kaikki vanhat ja uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaamme!

Rakkain terveisin,

Hallitus 2017

 

PS. Mikäli olet kiinnostunut ainejärjestön toimintaan osallistumisesta, tulehan mukaan kokouksiimme! Seuraava hallituksen kokous järjestetään 2.11. klo 10.15 alkaen Cafe Pella’sissa. Lisäksi yhdistyksen syyskokous järjestetään 22.11., jolloin myös valitaan uusi hallitus vuodelle 2018.

PPS. Lisää tietoja toiminnastamme saat verkkosivuiltamme. Jos jokin asia askarruttaa, käänny rohkeasti kenen tahansa hallituksen jäsenen puoleen! Yhteystiedot löydät täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.