18.3.2021 Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

Hei!

Olen Meri Vikström ja olen toisen vuoden kansanterveystieteen opiskelija Tampereen yliopistosta. Tulin valituksi kansanterveystieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta keväällä 2019 ja aloitin opintoni saman vuoden syksyllä. Fuksivuoteni päätteeksi valmistuin terveystieteiden kandidaatiksi kesäkuussa 2020.

Aloitin avoimen yliopiston opinnot Itä-Suomen avoimessa yliopistossa vuonna 2017 valmistuttuani sairaanhoitajaksi ja suoritin vaadittavat opinnot sairaanhoitajatyöni ohessa. Avoimessa yliopistossa opiskelin kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopintoina sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot. Kansanterveystieteen tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen hain avoimen yliopiston opintojen hyväksilukua ja tämän ansiosta sain kandidaatintutkinnon suoritettua ensimmäisen opintovuoteni aikana, samalla kun aloitin maisterivaiheen opintoja.

Hakeminen Tampereen yliopistoon kansanterveystieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta oli mielestäni helppoa, sillä hakuperusteet oli kerrottu opintopolussa selkeästi ja olin tutustunut ennalta tutkintorakenteeseen. Näiden tietojen avulla valitsin avoimen yliopiston opintoni niin, että ne tukivat parhaalla mahdollisella tavalla tutkinto-opintoja ja tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen sainkin kaikki suorittamani opinnot hyväksiluettua.

Mielestäni yliopisto-opinnoissa parasta on se, että jokainen etenee opinnoissaan omaan tahtiin ja suorittaa pakollisten opintojen rinnalla juuri itseään kiinnostavia valinnaisia opintoja. Vaikka suoritammekin opintoja eri tahtiin, niin silti vuosikurssistamme on muodostunut tiivis oma porukkansa, johon koen kuuluvani vahvasti osaksi. Ystävystyminen myös muiden vuosikurssilaisten kanssa on helppoa, sillä kursseilla on opiskelijoita eri vuosikursseilta ja yleensä kurssin ovat hyvin interaktiivisia (myös näin etäaikana).

Kansanterveystieteenopinnot ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja vastanneet ehdottomasti odotuksiani! Voin lämpimästi suositella opintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansanterveystieteen ajankohtaisista asioista, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, sairauksien ilmaantuvuudesta ja niiden ennaltaehkäisystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän haasteista tai terveyspolitiikasta.

Opintojen mielekkyyttä on ehdottomasti lisännyt myös ainejärjestö Salus ry:ssa toimiminen. Lähdinkin mukaan ainejärjestöön heti fuksivuonna ja toimin nyt toista kautta Työelämä- ja alumnivastaavana. Ainejärjestötoiminnan myötä olen päässyt oppimaan paljon uutta ainejärjestötoiminnasta sekä tutustunut muiden ainejärjestöjen edustajiin sekä toimintaan. Salus ry on pyrkinyt siirtämään toimintaansa mahdollisuuksien mukaan etätoimintaan Suomen hallituksen sekä yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ainejärjestön järjestämään ohjelmaan on siis mahdollista osallistua poikkeusajoista huolimatta ja tulemme varmasti järjestämään jälleen erilaisia tapahtumia uusille opiskelijoille!

Intoa ja sinnikkyyttä hakuprosessiin toivottaen,

Meri

meri.vikstrom@tuni.fi