18.4.2017 – Opiskelijoiden toimeentulon muutoksista

Sopoterveisiä kaikille Salusin jäsenille!

Vuosi 2017 on opiskelijoille muutoksen aikaa. Isoin muutos osuu kohdallemme, kun opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin ja nykyisenkaltainen opintotuen asumislisä lakkaa. Opintotukeen tulee samassa yhteydessä muitakin muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden toimeentuloon. Muutoksia on luvassa myös aikuiskoulutustukea saaville opiskelijoille.

Yleisen asumistuen piiriin siirtyminen voi helpottaa etenkin yksin asuvien opiskelijoiden toimeentuloa, sillä se huomioi nykyistä asumislisää paremmin tuen hakijan asuinkustannukset. Esimerkiksi Tampereella yksin asuva opiskelija voi jatkossa saada yleistä asumistukea enintään 312 e/kk, kun nykyinen asumislisä on ollut enintään 201,60 e/kk. Pariskuntien ja perheellisten opiskelijoiden kohdalla siirtyminen yleisen asumistuen piiriin sen sijaan voi heikentää toimeentuloa, sillä yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnittain toisin kuin nykyinen asumislisä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien samaan ruokakuntaan kuuluvaksi katsottujen henkilöiden tulot vaikuttavat asumistuen määrään ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Esimerkiksi Tampereella kahden aikuisen muodostama ruokakunta ei saa asumistukea lainkaan, jos ruokakunnan yhteenlasketut bruttotulot ansiotulovähennysten jälkeen ylittävät 2107 e/kk. Ongelmaksi voi muodostua myös opiskelijoiden keskuudessa suosittu kimppa-asuminen. Jos kämppiksillä on yhteisvastuullinen vuokrasopimus vuokranantajansa kanssa, katsotaan kämppiksien kuuluvan samaan ruokakuntaan, vaikka minkäänlaista pari- tai sukulaissuhdetta kämppisten välillä ei olisikaan. Kelan sivuilla voi arvioida yleisen asumistuen määrää laskurilla: http://www.kela.fi/laskurit

Opintotukeen on tiedossa myös muita muutoksia. Opintorahan määrä on elokuusta 2017 alkaen 250,28 e/kk, mikä tarkoittaa jopa noin 87 euron vähennystä opintorahan määrään. Helpotusta opiskelijoiden toimeentuloon tarjotaan opintolainan muodossa. Lainan nosto tulee nykyistä helpommaksi, kun maksuhäiriömerkintä ei enää estä lainan saamista. Lisäksi opintolainan kuukausittainen
lainaosuus nousee nykyisestä 400 eurosta 650 euroon. Myös opintoihin myönnettävien tukikuukausien määrää sekä toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen opintotukiaikaa lasketaan. Nämä tukikuukausien määrään tehtävät heikennykset koskevat syyslukukaudella 2017 tai myöhemmin opintonsa aloittavia uusia opiskelijoita.

Myös aikuiskoulutustukeen tulee muutoksia vuoden alusta voimaan astuneen aikuiskoulutustukilain muutoksista johtuen. Elokuun alusta alkaen Koulutusrahaston myöntämän tuen perusosa pienenee 15 %, jolloin tuen perusosan määrä on 592,11 e/kk. Tämä muutos koskee kaikkia aikuiskoulutustukea saavia. Lakimuutoksen myötä aikuiskoulutustuen kesto on enimmillään 15 kuukautta entisen 19 kuukauden sijaan. Muutos ei kuitenkaan koske ennen lakimuutoksen voimaantuloa jätettyjä
hakemuksia, mutta huomionarvoista on se, että oikeus 19 kuukauden aikuiskoulutustukeen on enintään vuoden 2020 loppuun asti.

Opintotukiuudistuksen tavoitteena on kustannussäästöjen lisäksi ollut turvata opiskelijoiden mahdollisuus kokopäiväiseen opiskeluun ja kannustaa ripeään valmistumiseen. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantaminen. (HE 229/2016). Uudistuksen säästötavoite saavutettaneen, mutta miten käy muille tavoitteille? Opintotuen muuttaminen lainapainotteisemmaksi voi johtaa opintojen pidentymiseen työssäkäynnin lisääntymisen vuoksi (Etla 2016). Ja miten käy opiskelijoiden yhdenvertaisuudelle, kun yleiseen asumistukeen siirtyminen pudottaa jotkin opiskelijat kokonaan asumistuen ulkopuolelle? Seurauksia opintotukiuudistuksesta saamme vielä odottaa, mutta muutokseen on hyvä alkaa valmistautua viimeistään tässä vaiheessa kevättä! Salus ry seuraa
aktiivisesti opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttavia uudistuksia ja niiden toimeenpanoa. Toimimme myös yhteistyössä Tamyn kanssa sosiaalipoliittisista asioista tiedottamisessa.

Tamy järjestääkin opintotukiuudistuksesta ja yleiseen asumistukeen siirtymisestä avoimen infotilaisuuden 4.5.2017. Tapahtuman aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin. Infotilaisuudessa on Tamyn lisäksi myös Kelan edustaja paikan päällä. Merkitse päivämäärä jo kalenteriin ja tule mukaan paikan päälle kysymään mieltä askarruttavat kysymykset! Opiskelijat voivat lähettää asumistukihakemuksia Kelalle jo toukokuun lopulla, mikäli hakijalla on tiedossaan syksyn tulot sekä asumisolot ja -menot. Kannattaa siis ehdottomasti tulla Tamyn infotilaisuuteen kuuntelemaan, miten siirtyminen yleiseen asumistukeen järjestetään ja mitä tulee huomioida tukea hakiessaan. Myös Salus ry on tapahtumassa paikalla ja tiedottaa jäseniään tapahtuman sisällöstä some-kanavillamme. Muista siis seurata meitä s-postilistan lisäksi Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä!

Salus ry:n sosiaalipoliittisena vastaavana huolehdin sopoasioista tiedottamisesta ja myös neuvon jäseniä sosiaalipoliittisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä ja autan ongelmatilanteissa. Mikäli sinulla siis on esimerkiksi toimeentuloon liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, otathan rohkeasti yhteyttä!

Keväisin terveisin,

Taru Salo
Salus ry:n sosiaalipoliittinen vastaava
Salo.Taru.S(at)student.uta.fi

 

Lue lisää opiskelijoiden toimeentulon muutoksista:

Kela tiedottaa opintotukiuudistuksesta: http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset#korkeakoulu

Koulutusrahasto tiedottaa aikuiskoulutustuen muutoksista: http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/muutokset-aikuiskoulutustuessa/

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla 2016): https://www.etla.fi/uutiset/opintotukiuudistus-saastaisi-valtion-menoja-mutta-voi-hieman-pidentaa-opiskeluaikoja/

Leave a Reply

Your email address will not be published.