2.10.2018 Vierailulla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Salus ry järjestää säännöllisesti vierailuja erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Vierailujen tavoitteena on tutustuttaa terveystieteiden opiskelijoita jo opintojen aikana mahdollisiin työnantajiin. Tällä kertaa vierailumme kohdistui Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon, jossa meille esiteltiin tarkemmin aluehallintoviraston peruspalveluihin, oikeusturvaan ja lupiin liittyviä tehtäviä.

AVI yleisesti

Aluehallintovirasto eli AVI on poikkihallinnollinen virasto, joka hoitaa kahdeksan eri ministeriön alaisuuteen kuuluvia tehtäviä. Vaikutustavoitteina AVIn toiminnalle on asetettu peruspalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen, perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden parantaminen.

Aluehallintovirastoja on tällä hetkellä kuusi, ja kukin virasto pääsääntöisesti hoitaa aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä oman toimialueensa osalta. Yhteistyötäkin tehdään. Aluehallintovirastot tekevät myös paljon yhteistyötä muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Näitä ovat mm. toimialueiden kunnat, eri ministeriöt, Valvira, THL ja muut viranomaiset (esim. poliisi alkoholivalvonnan alueella).

AVIn tulevaisuus

Nykyisten suunnitelmien mukaan aluehallintovirastot, nykyiset ELY-keskukset, Valvira ja muutama muu toimija yhdistyvät Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaksi vuodesta 2021 alkaen. Luovan myötä nykyisillä organisaatioilla olevia ja osittain päällekkäisiä tehtäviä yhdistyy ja osa tehtävistä siirtyy maakunnille. Onkin oletettavissa, että tulevissa maakunnissa olisi tarvetta mm. monipuoliselle sote-osaamiselle.

Luova nykymuotoisena suunnitelmana on sidoksissa hallituksen sote- ja maakuntauudistukseen, joten Luovan muodostuminen ja aikataulu on vielä auki. Joka tapauksessa tahtotila toimintojen yhtenäistämiseksi on suuri, ja kehitys- ja suunnittelutyö käynnissä. Voisi siis ajatella, että Luova tai vastaava valtakunnallinen organisaatio muodostuu joko nyt sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tai myöhemmin muussa muodossa.

IMG_20181002_164504_090

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Päätoimipaikka on Vaasassa, ja muut toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä. Vierailimme Tampereen toimipaikassa, joka on keväällä muuttanut Hippos-talosta nykyisiin tiloihin Yliopistonkadulle. Uusiin toimitiloihin siirryttäessä jäivät myös vanhat työhuoneet ja toimipisteessä siirryttiin avokonttorimalliin. Myös sähköiset ratkaisut näkyivät, sillä kaikki päätökset ja käsittelyt on siirretty sähköiseen järjestelmään. Tavoitteena on paperiton toimisto.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIssa on viisi vastuualuetta, jotka hoitavat monipuolisesti tehtäviä liittyen peruspalveluihin, oikeusturvaan, lupiin, ympäristöön, työsuojeluun, pelastustoimeen, opetukseen ja kulttuuriin. Tarkemmin meille esiteltiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja valvontaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevää päihdetyötä ja elinkeinovalvontaa.

Työtehtävät ovat itsenäisiä ja monesti etänä tehtäviä. Esimerkiksi valvonta tapahtuu usein etänä, vaikkakin vierailujakin valvontakohteisiin tehdään. Erityisesti sosiaalihuollon valvonta tapahtuu usein paikanpäällä. Alkoholivalvontaan taas liittyy myös yöaikaista valvontaa, joka tehdään viikonloppuöisin ja valvontakohteille ilmoittamatta. Itsenäisen työn lisäksi viraston työntekijät työskentelevät myös monien sidosryhmien edustajien kanssa yhdessä, ja työhön kuuluu mm. tapaamisia, kokouksia, koulutuksia ja projekteja.

AVI työpaikkana

Vierailulta välittyi kuva AVIsta viihtyisänä ja suosittuna työpaikkana. Moniin virkoihin on lähemmäs 100 hakijaa, ja viraston monipuoliset työtehtävät, joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet lisäävät työn joustavuutta ja viihtyisyyttä. Myös työn itsenäisyys ja hyvä ilmapiiri saivat kehuja. Monet olivatkin työskennelleet AVIssa pitkään. Tällä hetkellä AVI työllistää noin 1200 henkilöä. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn Tampereen toimipisteessä työntekijöitä on noin 110 henkilöä. Avoimista viroista ilmoitetaan valtiolle.fi palvelussa.

Osaaminen ja harjoittelumahdollisuudet

Vierailun aikana korostui viraston työntekijöiden laaja-alainen osaaminen. Viraston työntekijöillä oli usein pitkä työura sosiaali- ja terveydenhuollon alalta ennen työllistymistä AVIn. Myös koulutustausta oli usealla monipuolinen. Taustalta työntekijöiltä löytyi mm. sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja nuorisotyöntekijän ammatit. Joillakin oli myös useampi ylemmän asteen korkeakoulututkinto, esim. terveystieteiden ja hallintotieteiden alalta.

Keskeisiä taitoja, joista AVIssa ja muualla julkissektorilla työskentelyssä varmasti on hyötyä ovat mm. hallinnon osaaminen ja lainsäädäntöosaaminen. Yliopisto-opinnot antavat paljon työelämään valmistavia taitoja, kuten projektityöosaamista, tiedon hakua ja hallintaa sekä esitystaitoja. Näistä taidoista on hyötyä missä tahansa työssä.

AVIssa on mahdollista suorittaa korkeakouluharjoittelu. Harjoittelupaikkoja on vuosittain muutama, ja terveystieteilijöille AVI tarjoaa erinomaisen harjoittelupaikan, jossa pääsee tustustumaan ja oppimaan laaja-alaisesti mm. sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyviä tehtäviä. AVIen harjoittelupaikkahaut tulevat kootusti aarresaari.net -palveluun, jossa niitä on mahdollista hakea. Samassa palvelussa julkaistaan muuten myös työpaikkailmoituksia, joten kannattaa käydä tutustumassa.

Kiitos vielä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja Tampereen toimipisteen henkilökunnalle toimintanne esittelystä, oli ilo käydä tutustumassa toimintaanne!

IMG_20181002_164504_086

Lue lisää mm. AVIsta, Luovasta ja yliopiston työelämäpalveluista:

Ps. Tiesithän, että voit ehdottaa Salusin hallitukselle mahdollisia työelämävierailun kohteita? Pyrimme järjestämään vierailuja vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja jäsenten toiveet otetaan huomioon vierailuja suunniteltaessa 🙂