20.2.2017 Koulutuspoliittiset kevätkuulumiset!

Tällä kertaa blogissa painavaa kopo-asiaa ja kuulumisia sillä saralla.

Salus ry:n tehtäviin kuuluu terveystieteiden opiskelijoiden edunvalvonta, joka onkin muutoksen keskellä olevassa Tampereen yliopistossa erityisen tärkeää. Muutoksista keskeisimmät ovat vuoden alusta voimaan tullut tiedekuntauudistus ja valmistelussa oleva uusi korkeakouluyhteisö Tampere3, joiden kuulumisia alla lyhyesti. Lisäksi viestin lopusta löydät lyhyen ohjeen opiskeluun liittyviä ongelmatilanteita varten.

Tampere3-prosessi on sisältänyt runsaasti yllättäviä käänteitä. Nyt prosessi on kuitenkin taas myötätuulessa hankkeen uudelleenorganisoiduttua alkuvuodesta ja uuden säätiöyliopiston valmistelu jatkuu kevään aikana. Seuraamme Salus ry:ssä valmistelujen etenemistä. Viime viikkojen ajan mediassa on käsitelty osaltaan myös Tampere3:en toimintaan liittyvää hallituksen valmistelevaa lakiesitystä, jonka perusteella yliopisto-opiskelija saattaisi joutua suorittamaan lähes puolet opinnoistaan ammattikorkeakoulussa tai päinvastoin.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) aloitti toimintansa vuoden alussa. Terveystieteiden sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköjen toiminnassa on vielä yhteensovittamista, mutta toiminta on kuitenkin alkanut hyvin ja toimintatapojen ja -kulttuurien erot ovat pieniä. Tiedekunnan johtamisjärjestelmää on valmisteltu ja tällä hetkellä suunnitelmana on, että tiedekuntaan muodostetaan neljä tieteenalaryhmää: terveystieteet, historia & filosofia, hyvinvointitieteet sekä yhteiskuntatutkimus. Tieteenalaryhmää johdetaan esimiehen ja tutkinto-ohjelmavastaavan jaetun johtajuuden mallilla. Tieteenalaryhmän johtoryhmään kuuluvat esimies, tutkinto-ohjelmavastaava, oppialavastaavat sekä oppialaryhmään liittyvät tutkimuskeskusten johtajat. Terveystieteillä on kahdeksan hallinnollista oppialaa.

Vanhojen yksikköjen ainejärjestöt ovat muodostaneet uuden YTY – Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat -yhteenliittymän, jonka toiminta keskittyy erityisesti koulutuspoliittisiin asioihin. Sen kautta pidetään yhteyttä tiedekunnan opiskelijaedustajiin, jaetaan tietoa ainejärjestöjen kesken sekä laaditaan tarvittaessa esimerkiksi yhteisiä kannanottoja.

Salus ry:n yhtenä koulutuspoliittisena tavoitteena on tukea opiskelijoita opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Tämän vuoksi olemmekin laatineet myös Salus ry:n nettisivuille lähiaikoina ilmestyvän lyhyen ohjeen ongelmatilanteita varten:

Jos koet, että sinua kohdellaan opiskeluissasi epäoikeudenmukaisesti (esim. opintosuoritusten arviointi, tentti, opiskeluiden joustavuus), kannattaa ensin tutustua Tamyn sivuilla opiskelijoiden oikeuksiin ja vastuisiin. Lisäksi tietoa opintojen arvioinnista ja opiskelua koskevista säännöistä löytyy yliopiston opintojen arviointi- ja tutkintosäännöstä.  Jos et saa oikeuksista ja vastuista apua, tai sinua on niiden perusteella kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, kannattaa keskustella asianomaisen opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen kanssa päätöksen syistä ja mahdollisuuksista löytää parempi ratkaisu. Jos tyydyttävää ratkaisua ei kuitenkaan ole löydettävissä, ota yhteyttä Tamyn koulutuspoliittiseen asiantuntijaan. Toivomme myös yhteydenottoa Salus ry:n koulutuspoliittiseen vastaavaan, jotta koulutuspoliittinen vastaava pysyy ajan tasalla opiskeluihin liittyvistä ongelmatilanteista ja voi edistää ongelman poistumista muilta opiskelijoilta.

Ongelmatonta opiskelua ja aurinkoista kevättä!

Teppo Kunnari
Salus ry:n koulutuspoliittinen vastaava
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustaja

Jos sinulla herää kysymyksiä tähän viestiin tai muihin koulutuspoliittisiin asioihin liittyen, minulle voi lähettää viestiä (kunnari.teppo.t).

teppokunnari (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.