28.2.2018 Työharjoittelussa – opiskelijoiden kokemuksia työharjoittelujaksoista

Hoitotyön opetusharjoittelu Tamkissa

Olen kolmannen vuoden hoitotieteen opiskelija opettamisen suuntautumisvaihtoehdosta. Teen tällä hetkellä opetusharjoittelua Tampereen ammattikorkeakoulussa. Taustaltani olen kätilö, ja pääsinkin ilokseni harjoittelemaan kätilötyön opettajan ohjaukseen vanhaan oppilaitokseeni.

Opetusharjoitteluni alkoi tammikuun alussa ja tulee kestämään ainakin huhtikuun loppuun, mahdollisesti jopa toukokuun puolelle. Tätä kirjoittaessani alkoi harjoittelun viides viikko. Harjoittelun alku on ollut tiivistä työntekoa, ja vaikka se ei varsinaisesti yllätyksenä tullutkaan, niin työn tahti on ollut hektisempi verrattuna syyslukukauden yliopisto-opintoihin. Tämä tosin voinee johtua siitäkin, että olen innoissani hamunnut kaikki mahdolliset oppimiskokemukset imiessäni tietoa opettajan työstä samalla toisaalta takaraivossa kolkuttaessa pelko, että harjoittelu pitkittyy, mikäli vaadittava tuntimäärä ei täyty.

Tunteja harjoittelussa kuluu nimittäin runsaasti. Tulen seuraamaan 100 tuntia opettajan työtä: olen ollut mukana eri opettajien pitämillä luennoilla, orientoivissa harjoittelussa, taitokeskuksessa vedetyissä simulaatioharjoituksissa, problem based learning-menetelmällä toteutetuissa pienryhmäistunnoissa ja useissa erilaisissa opettajankokouksissa. Antoisimpia hetkiä ovat kuitenkin olleet keskustelut opettajien kanssa. Olemme keskustelleet muun muassa opetusmenetelmien valinnoista ja niiden perusteluista, vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa, opettajan työnajan jakautumisesta sekä työssäjaksamisesta. Olen päässyt aitiopaikalle näkemään sen puolen opetusmaailmasta, mikä opiskelijana on ollut hämärän peitossa.

Pelkkää seuraamista ja tutustumista harjoittelu ei suinkaan silti ole. Seuraamisen lisäksi tulen pitämään useita eri oppimistapahtumia. Olen juuri suunnitellut 4 tunnin kestoisen luennon synnytyksen jälkeisistä poikkeustilanteista. Voi tuntua uskomattomalta, mutta sain tähän suunnitteluun kulumaan 23 tuntia! Harjoittelussa on se kuitenkin ihanaa, että saa rauhassa harjoitella. Ja opittavaa on paljon. Kaiken teknisen taidon lisäksi pitäisi sysätä alkuun kasvu hoitotyön opettajaksi ja yrittää irtautua hoitajan identiteetistä (ainakin opetuskontekstissa). Tästä se alkaa.

Jännittävää nähdä, millaisena maailma näyttäytyy tämän tiiviin kevään jälkeen. Yksi asia on kuitenkin varma. Niin kauan kuin opinnot ovat kesken, ei hoitajan identiteettiä voi päästä kuin vain väliaikaisesti hiipumaan, sillä kesätyöt Taysissa odottavat jälleen toukokuussa.

– Milla Hiitti, kolmannen vuoden hoitotieteen opiskelija

Hoitotyön johtamisen harjoittelu Helsingin kaupungilla

Olen kolmannen vuoden hoitotieteen opiskelija ja suuntaudun hoitotyön johtamiseen. Aloitin harjoitteluni tammikuun alussa Helsingin kaupungilla. Hain harjoittelupaikkaa jo

loppukeväästä 2017, koska olin lähdössä puoleksi vuodeksi vaihtoon. Hain itse harjoittelupaikkaa ottamalla selvää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatiosta ja lähetin sähköpostilla harjoitteluhakemuksen. Muutamien sähköpostien jälkeen minut ohjattiin ottamaan yhteyttä nykyiseen ohjaajaani terveysasemapalveluiden johtavaan ylihoitajaan.

Aloitin harjoitteluni tammikuussa eikä minulla ollut vielä tietoa harjoitteluni sisällöstä. Pian kuitenkin selvisi, että harjoitteluni tulisi olemaan monipuolinen ja vauhdikas. Ohjaajani mukana pääsin osallistumaan kaikkiin erilaisiin projekteihin, joihin myös ohjaajani osallistuu. Suurin projekti alkuvuodesta oli uuden terveys- ja hyvinvointiaseman avaaminen Helsinkiin ja pääsin seuraamaan, miten uudenlaista konseptia otetaan käyttöön terveydenhuollossa. Olen ollut mukana myös erilaisissa digitaalisuuteen liittyvissä projekteissa, paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden projektissa sekä päässyt osallistumaan myös johtoryhmätyöskentelyyn. Mielenkiintoisinta on ollut seurata ulkopuolisena, miten iso organisaatio toimii varsinkin muutoksessa. Olen saanut myös itsenäisiä tehtäviä kuten tehdä selvitystä kansallisella tasolla, miten asiakasohjaus- ja palveluneuvonta toteutetaan.

Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen harjoitteluuni. Harjoittelun ohella teen gradua ja koen, että tällainen järjestely sopii minulle. Viikossa minulla on ollut harjoittelupäiviä 1-4, joten harjoittelu jakaantuu useammalle kuukaudelle, jolloin myös pääsen seuraamaan miten erilaiset projektit edistyvät. Ajoitin harjoitteluni viimeiselle keväälle ennen valmistumista, koska en kokenut olevani valmis harjoitteluun vuosi sitten. Lisäksi koen, että nyt olen saanut arvokasta kokemusta ajatellen työnhakua ja hieman myös jalkaa oven väliin. Suosittelen miettimään tarkkaan omaa harjoittelupaikkaa, koska harjoittelu voi avata uusia ovia ja mahdollisuuksia. Lisäksi kannattaa pitää mielessä myös harjoittelumahdollisuus ulkomailla.

Ihanaa lopputalvea ja tsemppiä kevääseen!

– Satu Halttunen, kolmannen vuoden hoitotieteen opiskelija

Onko sinulla työharjoittelukokemuksia, joita haluaisit jakaa muille terveystieteiden opiskelijoille? Julkaisemme blogissa mielellään opiskelijoiden työharjoittelukokemuksia! Voit olla asiasta yhteydessä hallituksen jäseniin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.