2.11.2018 Hallituspestit tutuiksi osa 3

Tässä kolmiosaisessa postaussarjassa tutustutaan eri hallituspesteihin. Jokainen hallituksen jäsen kertoo omia ajatuksiaan hallitustoiminnasta seuraaviin kysymyksiin vastaamalla:

  • Mitä tehtäviisi kuuluu?
  • Mikä on ollut ainejärjestötoiminnassa parasta?
  • Mitä olet oppinut?

Ks. myös postaukset ”Hallituspestit tutuksi osa 1 & osa 2”  sekä ”Salus 101 – ainejärjestötoiminta tutuksi”.

PÄÄSIHTEERI

Etta Salminen

1) Sihteerin tehtäviin kuluu jäsenrekisterin ylläpitäminen ja päivittäminen, käteiskassan hallinta, oheistuotteiden myynti ja markkinointi sekä hallituksen kokouksissa pöytäkirjojen laatiminen. Jäsenrekisteriin kerätään jäsentietoja ja jäsenrekisteriä päivitetään koko lukuvuoden ajan. Jäsenrekisterin ylläpitäminen ja jäsenmaksujen kerääminen työllistää sihteeriä pääosin syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa. Käteiskassan varoista pidetään kirjaa ja inventaario tehdään muutaman kerran vuodessa. Oheistuotteita myydään ympäri lukuvuotta, mutta erityisesti niitä markkinoidaan syyslukukaudella uusille ja vanhoille opiskelijoille.

Koen, että sihteerin tehtävä ei ole kovinkaan työläs. Syksyisin uuden lukuvuoden startattua on hyvä varata aikaa jäsenrekisterin ylläpidolle, mutta mielestäni työmäärä pysyy syksyisinkin hyvin kohtuullisena. Sihteerin vastuulla on laatia kokouspöytäkirja hallituksen kokouksissa, joten kokouksiin on tärkeää osallistua. Sihteerin tehtävien ohella olen ollut mukana hoitamassa opiskelijahaalaritilausta sekä osallistunut vapputyöryhmän ja pikkujoulutyöryhmän toimintaan. Sihteerin tehtävän ohelle kannattaakin haalia myös muita tehtäviä, jos kokee, että intoa ja aikaa riittää. 😊

2) Mielestäni parasta on vastuun saaminen ja mahdollisuus vaikuttaa ainejärjestön toimintaan. Hallituksen jäsenenä pysyy hyvin kartalla esimerkiksi tulevista tapahtumista ja koulutuspoliittisista uutisista. On myös ollut mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin, hallitustoiminta on ollut mukavaa yhdessä tekemistä. 😊

3) Viimeisen vuoden aikana aikataulutuksen tärkeys ja suunnitelmallisuus ovat nousseet esille. Lisäksi olen omien vastuutehtävieni myötä oppinut lisää kirjanpidosta ja kokouskäytännöistä. Ainejärjestötoimintaan osallistuminen on ollut hieno kokemus! 😊

KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA

Mira Tikkanen

1) Koulutuspoliittisen vastaavan päävastuulla on koulutuspoliittisten asioiden seuranta ja hoitaminen sekä opiskelijoiden edunvalvontatehtävät. Kopo välittää tietoa ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista ja tapahtumista, ylläpitää verkostoja ja yhteydenpitoa mm. hallinnon opiskelijaedustajiin, toisiin kopoihin sekä tarvittaessa hankkii uusia opiskelijaedustajia eri toimiryhmiin. Kopo voi myös laatia erilaisia kannanottoja yhdessä ainejärjestön muiden toimijoiden kanssa. Kopon tehtävä pitää siis sisällään yhteydenpitoa useisiin eri toimijoihin ja hallintoon ja kopon roolissa pääsee usein osallistumaan erilaisiin kokouksiin ja koulutuksiin sekä saamaan ensikäden tietoa uusista opiskelijoita koskettavista muutoksista. Kopon kannattaa selvittää esim. opiskelijoiden kanssa juttelemalla, miten opiskelijat jakselee ja mitkä tekijät edesauttavat tai estävät sujuvaa opiskelua. Ongelmatilanteissa kopo voi toimia auttavana tahona.

Kopon tehtävänkuva on laaja ja se kattaa osia monesta pienemmästä teemasta, joista muodostuu iso kokonaiskuva. Paljon täytyy nähdä vaivaa pysyäkseen ajan tasalla ja joihinkin tehtäviin kuluu paljon aikaa. Erilaisiin kokouksiin ja tapaamisiin osallistumiseenkin menee aikaa ja niihin on hyvä sitoutua, mutta ne ovat mielestäni tärkeitä ja kiinnostavia. Esimerkiksi kannanottojen laatiminen on myös aikaa vievää ja monet kopon asiat eivät ole ”kerralla valmiita”. Verkostot ja ajan tasalla pysyminen vaativat pitkäjänteistä työtä. Kopon toimenkuva on erittäin innostava, opettavainen ja mielenkiintoinen kaikkine vastuineen ja verkostoineen! Kopolla on aidot vaikutusmahdollisuudet ja hallinnollinen toiminta tulee tutuksi.

2)  Parasta ainejärjestötoiminnassa on ollut yhteinen tekemisen meininki ja ilmapiiri sekä uusiin ihmisiin tutustuminen! On ihanaa päästä olemaan osana opiskelijoiden opiskeluarkea, hyvinvointia ja päästä vaikuttamaan ja luomaan erilaisia tapahtumia. Ainejärjestötoiminta tarjoaa paljon mahdollisuuksia oppia ja kehittää itseään, se tuo rohkeutta osallistua ja vaikuttaa ja se myös yhdistää ihmisiä.

3) Ainejärjestötoiminta on opettanut organisointitaitoja, tiedonhakutaitoja, yliopistosektorin toiminnan ymmärtämistä, verkostojen luomisen merkitystä ja kokoustekniikkaa. Ylipäätään ainejärjestötoiminta tarjoaa todella hyvän kuvan järjestötoiminnasta ja siitä, miten esimerkiksi tapahtumia järjestetään ja asioista päätetään kollektiivisesti.

 

TAPAHTUMAVASTAAVA

Ellen Munkki

1) Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu erilaisten tapahtumien järjestäminen. Tapahtumat järjestetään joko oman ainejärjestön voimin tai yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Pyrimme järjestämään sellaisia tapahtumia, joita jäsenistö on toivonut. Tavoitteena on saada aikaan tapahtumia, jotka sopivat eri ikäryhmille ja erilaisille ihmisille. Tapahtumat voivat olla erilaisia biletapahtumia, ulkoilutapahtumia tai illanistujaisia ym.

Omalla hallituskaudellani meitä on ollut kolme tapahtumavastaavaa, joten tehtävien tekemistä on voinut jakaa ja kaikki vastuu ei kaadu vain yhden ihmisen päälle. Muiden tapahtumavastaavien sekä myös muiden hallituslaisten kanssa on helppo jakaa vastuuta ja pyytää tarvittaessa apua mihin tahansa.

Tapahtumavastaavan pesti vie suhteellisen paljon aikaa varsinkin tapahtuman lähestyessä. Pyrimme järjestämään tapahtumia noin kerran kuukaudessa. Kiireisempiä aikoja on esimerkiksi fuksi- ja vappuviikoilla, jolloin tapahtumia on useampi viikossa. Tapahtumavastaavien tueksi on kuitenkin mahdollista koota työryhmiä, jotka pystyvät auttamaan suunnittelussa ja tapahtuman järjestämisessä. Aikaa vie kaikista eniten tapahtuman suunnittelu ja itse tapahtumapäivä. Tapahtumavastaavana on pystyttävä tietenkin mahdollisimman usein olemaan itse paikalla tapahtumassa, mutta tätäkin vastuuta on mahdollista jakaa muiden tapahtumavastaavien kanssa.

Tapahtumavastaavan pesti tarkoittaa, että on oltava perillä eri tapahtumista ja päivämääristä, jotta on mahdollista olla ajoissa liikkeellä tapahtuman suunnittelun kannalta.

Jos mietityttää hallitukseen lähtö fuksina, voin todellakin suositella sitä. Hallitukseen lähtö on antanut itselle enemmän kuin vienyt. On ollut mahtava päästä osaksi hallitusporukkaa ja tutustua uusiin ihmisiin. Ajallisesti ensimmäinen vuosi on hyvää aikaa lähteä hallitukseen!

2) Parasta on ollut meidän hallituksen yhteishenki, yhdessä tekeminen ja se, että aina on voinut pyytää apua. Mahtavaa on ollut myös se, miten hyvin on tutustunut eri vuosikurssilaisiin ja ihmisiin, joihin ei välttämättä tavallisilla luennoilla tutustuisi.

3) Olen oppinut paljon siitä, miten järjestötoiminta toimii, siitä miten toimia yhdessä ja samalla pitää huolta omasta vastuualueestaan. Tätä kautta olen oppinut myös vastuun kantamisesta. Muiden ainejärjestöjen kanssa toimiessa oppii myös verkostoitumaan uusien ihmisten kanssa.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Jazmina Lehtovirta

1) Oon mukana järjestämässä jäsenille tapahtumia. Suunnitellaan teemoja, aktiviteetteja, koristeluja, hoidetaan ilmoittautumiset ja samalla myös kerätään osallistujien maksut. Mietitään tapahtumiin tarjottavat ja hankitaan ne ja/tai tehdään itse niitä. Jos tapahtuma järjestetään muiden ainejärjestöjen kanssa, niin suunnitellaan yhdessä ja kokoustetaan asioiden tiimoilta ja jaetaan vastuualueet järjestäjien kesken.

Ilmoittautumisten tekemiseen ei mene kuin ehkä 10 min ja samoihin muiden infojen lähettelyyn. Kokouksia on pari ennen tapahtumaa. Tarvikkeiden hakuun pitää tietysti varata jostain päivästä hetki aikaa ja mielellään auto. Itse suunnittelu on käynyt yleensä aika nopeasti ja helposti. Vähän joutuu miettimään muiden kanssa mitä tarjoillaan ja mitä koristeita ja kuka hakee ja milloin, mutta en ole kokenut tätä hirveän aikaa vieväksi. Juhlapaikan laittamiseen menee noin 1-2 h riippuen ihan teemasta ja kuinka paljon halutaan panostaa ja kuinka paljon on järjestäjiä mukana.

2)Tutustuminen muihin, myös oman aj:n ulkopuolelta. Itse suunnittelu on välillä hauskaakin, pääsee itse esim. sitseille ilmaiseksi 😄. Tuntee kuuluvansa johonkin ja olevan mukana. Pystyy vaikuttamaan tapahtumien sisältöön ja tarjontaan.

3)Laskutusta, ilmojen keräämistä, viitenumeron luomista ja perus sellaista työtehtävien jakamista ja toki myös budjetin miettiminen ja laskeminen on tärkeää.