6.6.2017 Viettäkää mahtava kesä 2017!

Vuosi 2017 näyttäisi olevan Tampereen yliopiston terveystieteen opiskelijan näkökulmasta muutosten aikaa Tampere3-hankkeen, tiedekuntamuutoksen ja opintotukimuutoksen myötä. Yhteiskunnallisella tasolla sosiaali- ja terveydenalan uudistus sekä maakunta uudistus herättävät keskustelua uudistusten tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta. Globaalilla tasolla keskustelun painopiste siirtyy terrorismin lisääntymiseen, ilmastonmuutoksen etenemiseen ja Eurooppaan pyrkiviin pakolaisiin.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden yksikkö tutkii yhteiskuntaa, siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja näihin vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskuntatieteiden yksikön tavoitteena on valmistaa opiskelija vastaamaan globaaleihin ja jatkuvassa muutoksessa oleviin haasteisiin. Tämän päivän haasteet niin globaalilla kuin kansallisella tasolla saattavat tuntua ylitsepääsemättömiltä ongelmilta, joihin vastaaminen voi tuntua melkeinpä mahdottomalta.

Terveystieteilijän onkin suorastaan välttämätöntä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti omaan hyvinvointiinsa, jolloin ideointi ja ongelmien ratkaiseminen onnistuvat paremmin. Helsingin Sanomien (4.6.2017) kirjoituksessa esiteltiin luovien alojen ihmisten keinoja lisätä inspiraatiota ja ideoita omaan työhönsä. Haastateltavien ideointiin auttoivat muun muassa erilaiset ympäristöt, vuodenaikojen vaihtelu ja musiikki. On selvää, että tulevaisuudessa terveystieteilijät tarvitsevat yhä enemmän luovaa ajattelua ongelmien ratkaisemiseksi ilmastonmuutoksen, ikääntyvän väestön, maahanmuuton ja työttömyyden vaikuttaessa yhteiskuntaan ja siellä asuviin ihmisiin.

Kevät on opiskelijoille usein kiireistä aikaa, ja näin kesäloman startattua onkin hyvä pysähtyä pohtimaan omaa hyvinvointiaan ja sitä lisäävien toimintamallien sisällyttämistä arkeen. Itselleen mielekäs tekeminen saa aikaan itsetunnon kohentumista, mielialan nousua sekä onnellisuuden kokemuksia. Tasapainoinen mieli ja hyvinvointi lisäävät opiskelukykyä ja motivaatiota, jota varmasti kaikki opiskelijat tarvitsevat tulevana syksynä.

Syksyllä Salus ry:n tavoitteena onkin jälleen järjestää jäsenilleen erilaisia hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja mahdollisuuksia, jotka tukevat opiskelijoiden hyvinvointia, kehittävät opiskeluilmapiiriä ja tätä kautta opiskeluhyvinvointia- ja kykyä. Otamme mielellämme vastaan jäsenistömme luovia ideoita liittyen hyvinvointi-, liikunta- ja työelämätapahtumiimme! Nyt toivommekin koko Salus ry:n hallituksen puolesta teille aivan mahtavaa ja etenkin rentouttavaa kesää. Muistakaa rentoutua, uida ja nauttia auringosta sekä ehdottomasti pitää edes pieni tauko opinnoistanne; kulutamme Arvon käytäviä taas syksyllä aivan tarpeeksi.

Haluamme kiittää kaikkia, jotka osallistuivat muun muassa Salus ry:n toisille Vuosijuhlille, avantouinnille, vapun moninaisiin tapahtumiin sekä kevätjuhliin. Erityisesti haluamme kiittää kaikkia jäseniämme, sillä ilman jäsenistöämme emme olisi olemassa!

Kiitos.
Varapuheenjohtaja & viestintävastaava Riikka Kankaanpää

Salus2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.