8.12.2017 Kannanotto terveystieteiden sijoittumiseen uuden yliopiston tiedekuntarakenteessa

 

Terveystieteiden sijoittumisessa uuden yliopiston tiedekuntarakenteeseen tulee huomioida lähitieteet

Kannanotto

Vuonna 2019 toimintansa aloittavan Tampereen yliopiston tiedekuntarakenne-ehdotuksessa terveystieteet sijoitetaan osaksi Biolääketiede ja terveysteknologia -tiedekuntaa. Ehdotuksen mukaan tiedekuntaan kuuluisivat terveystieteiden lisäksi lääketiede, biolääketieteen tekniikka, bioteknologia, terveysteknologia, psykologia ja logopedia. Uudistuksessa terveys- ja sosiaalipalveluiden osaaminen sijoittuisi Biolääketiede ja terveysteknologia -tiedekuntaan. Meitä terveystieteiden opiskelijoita mietityttää sosiaalitieteiden poisjättäminen tiedekunnasta. Yhteiskunnallisestikin sosiaali- ja terveysosaamista pyritään yhdistämään ja olisikin perusteltua säilyttää nämä kaksi toisilleen lähekkäistä tieteenalaa samassa tiedekunnassa. Biolääketiede ja terveysteknologia -tiedekunnan nimessä ei myöskään tule esiin terveys- ja sosiaalipalveluiden osaaminen eikä tieteenaloina terveystieteet, psykologia ja logopedia. Olisi tärkeää, että tiedekunnan nimi kuvaa koko tiedekuntaa mahdollisimman hyvin.

Meitä myös huolettaa terveystieteiden edestakainen sijoittelu tiedekunnasta toiseen. Terveystieteet ovat olleet osa Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa vuoden 2017 alusta ja sopeutumisen ja yhteistyön osalta on tehty paljon työtä. Tämä työ ei toki ole hukkaan heitettyä, mutta jatkuvuuden ja tieteen kehittymisen kannalta olisi tärkeää, että tieteenalaa ei siirreltäisi jatkuvasti. Uskomme, että uusi tiedekunta voisi tuoda hyvää, yhteiskunnallisestikin merkittävää potentiaalia, mikäli siihen lisätään sosiaalipuolen osaaminen. Toisaalta terveystieteet suuntautuvat tieteenalana melko yhteiskunnallisesti, jolloin myös sijoittuminen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan olisi perusteltua. Yhteistyömahdollisuudet ja molempien tiedekuntien tarjoama hyöty tulevat esiin myös terveystieteiden ainejärjestön Salus ry:n kyselyssä. Salus ry toteutti sosiaalisessa mediassa jäsenistölleen kyselyn siitä, tulisiko terveystieteiden sijoittua Yhteiskuntatieteiden vai Biolääketiede ja terveysteknologia -tiedekuntaan. Vastaajia oli 44 ja vastaukset jakautuivat melko tasan, niukka enemmistö (56%) kannatti Biolääketiede ja terveysteknologia -tiedekuntaa.

Tampere3:n tulee kehittää uutta ja luoda mahdollisuuksia uusien yhteiskunnallisesti merkittävien innovaatioiden kehittämiseen. Yliopiston tulee tuottaa myös yhteiskunnallisesti merkittävää osaamista. Mikäli terveystieteet sijoitetaan Biolääketiede ja terveysteknologia -tiedekunnan alle, tulee terveystiede, terveysteknologia, lääketiede, sosiaalitiede, psykologia sekä logopedia sijoittaa yhteen.

Terveystieteiden tulisi myös näkyä paremmin uuden tiedekunnan nimessä, sillä ehdotetussa mallissa terveys näyttäytyy koko tiedekuntaa yhdistävänä tekijänä ja uuden nimen tulisi vastata hyvin myös tiedekunnan sisältöä. On tärkeää, että uudistuksen yhteydessä terveystieteet sijoitetaan sellaiseen tiedekuntaan, jossa aidosti moniammatillinen ja -tieteellinen yhteistyö mahdollistetaan tiedekunnan sisällä tulevaisuuden työmarkkinoita ja tutkimustyötä ajatellen. Samalla kunkin tieteenalan riittävistä resursseista on huolehdittava tiedekunnan sisällä. Kaiken kaikkiaan uudistukseen tulisi nyt käyttää riittävästi aikaa, jotta nyt tehdyt valinnat palvelevat pitkään ja vältytään jatkuvilta tieteenalojen siirtelyiltä.

Terveystieteiden opiskelijoiden ja terveystieteiden ainejärjestö Salus ry:n puolesta,

Mona Jaari-Piipponen, Puheenjohtaja

Teppo Kunnari, Koulutuspoliittinen vastaava

Taru Salo, Pääsihteeri

salus logo oikea

Leave a Reply

Your email address will not be published.