11.1.2018 Alkuvuoden tervehdys

Vuosi on jälleen vaihtunut ja kevätlukukausi on alkanut. Salus ry:lle se tarkoittaa sitä, että uusi hallitus aloittaa toimintansa. Olemme suunnitelleet tälle uudelle vuodelle mahtavia juttuja, joita pääsemme pian jakamaan teidän kanssa! Ennen kuin suunnataan katseet vuoteen 2018, on kuitenkin hyvä muistella vielä viime vuoden saavutuksia.

Vuosi 2017 oli Salus ry:lle monella tapaa menestyksellinen. Vakiinnutimme jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia järjestämällä Salus ry:n historian toiset vuosijuhlat, Wappuviikot, Kauppisitsit, pikkujoulut ja muita tykättyjä tapahtumia. Kehitimme yhteistyötämme muiden ainejärjestöjen sekä työelämäkumppaneiden kanssa – tämä näkyi jäsenistölle mm. toisten ainejärjestöjen kanssa järjestettyinä yhteistapahtumina sekä työelämäkäynteinä, joita järjestettiin keväällä ja syksyllä. Lisäksi panostimme terveystieteiden hallinnon kanssa tehtävään yhteistyöhön, opintokäytäntöjen kehittämiseen, opiskelijoiden etujen ajamiseen sekä toiminnastamme viestimiseen. Salus ry onnistui vuonna 2017 kehittämään ja vakiinnuttamaan toimintaansa, ja näillä eväillä on hyvä siirtyä uuteen vuoteen!

Viime vuoden suuntaviivojen lisäksi uutta vuotta ohjaa myös jäsenpalaute, jota kerättiin viime vuoden lopulla – kiitos ihan jokaiselle palautetta antaneelle! Yleisesti Salus ry:n toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä, mutta kehitettävääkin löytyy. Palautteen perusteella toimintaan toivotaan erityisesti lisää monipuolisia ja vaihtelevia tapahtumia, jäsenten osallistamista toiminnan järjestämiseen sekä työelämään liittyvää viestintää ja verkostoitumista.  Tapahtumatoiveissa liikunnallisuus korostui, ja tälle vuodelle olemmekin ideoineet useita liikuntatapahtumia. Pyrimme siis palautteen perusteella monipuolistamaan ja kehittämään toimintaamme jäsenistön toiveiden suuntaan. Säilytämme toki edellisvuosilta tuttuja ja perinteikkäitä tapahtumia, joista ensimmäisenä on luvassa keväällä järjestettävät vujut, tällä kertaa kuitenkin sitsien muodossa. Lisää tapahtumainfoa on luvassa pian, eli pitäkää kalenterit lähellä ja pysykää kuulolla!

Koulutuspolitiikan puolella vuonna 2018 korostuu erityisesti Tampere3-asiat, kun Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen lähestyy. Tampere3 tuo mukanaan mm. uusia opiskelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Myös Salus ry:ssä halutaan valmistautua tulevaan ja vuoden 2018 hallituksessa toimiikin Tampere3-asioista vastaava jäsen. Lisäksi jatkamme hyvää työtämme terveystieteiden opiskelijoiden etujen ja oikeuksien ajajana, ja ylläpidämme hyviä yhteistyösuhteita terveystieteiden hallinnon kanssa. Pyrimme myös kehittämään Salus ry:n näkyvyyttä panostamalla viestintään sekä tiedottamalla toiminnastamme aiempaa enemmän. Kannattaa siis viimeistään nyt seurata Salus ry:tä kaikissa some-kanavissamme.

Vuosi 2018 näyttää Salus ry:n silmin varsin innostavalta. Suuntaviivat tälle vuodelle on laadittu, ja nyt alkaa toiminnan toteutus. Vuoden 2018 hallitus on täynnä innokkaita hallitustoimijoita, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta Salusin toiminnasta. Uusiin hallitustoimijoihin pääsette tutustumaan tarkemmin tammikuun kuluessa, kun jokainen hallituksen jäsen esittäytyy Salusin Facebook-sivuilla. Nyt siirrytään joululomasta latautunein akuin kohti uutta vuotta ja kevätlukukautta! Tsemppiä kaikille tähän vuoteen. Nähdään ja kuullaan pian Salusin merkeissä 🙂

 

Uuden vuoden terveisin koko hallituksen puolesta,

Taru Salo

Puheenjohtaja, Salus ry

(salo.taru.s(at)student.uta.fi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.