20.1.2020 Puheenjohtajan tervehdys uuden vuoden alkaessa

Hei kaikki ja ihanaa alkanutta vuotta jokaiselle. Näin vuoden alkuun on tullut jo perinteeksi muodostuneen puheenjohtajan tervehdyksen vuoro, jossa luodaan katsaus menneeseen ja tulevaan vuoteen. Salus ry:n uusi hallitus on aloittanut toimintansa uuden vuoden myötä ja meillä on mahtava ja motivoitunut porukka kasassa!

Salusin vuosi 2019 onnistui kokonaisuudessaan hyvin, vaikka hallitus jäikin hieman vajaaksi. Jatkoimme Salusin toiminnan vakiinnuttamista sekä kehittämistä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli luoda Salus ry:lle oma terveystieteellinen identiteetti, joka näkyisi toiminnassamme sekä erottaisi meidät muista järjestöistä. Hallituksen pienemmästä koosta huolimatta järjestimme tapahtumia aktiivisesti ja säännöllisesti. Ylläpidimme perinteitä kuten aamupala, pikkujoulut, lukuvuoden avajaiset, vuosijuhlasitsit, erilaiset lajikokeilut sekä työelämäkäynnit. Vuoden lopussa järjestimme myös opintomatkan Helsinkiin, jossa pääsimme tutustumaan Valviran sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintaan. Uutena viime vuosiin verrattuna järjestimme esimerkiksi terveysviikon sekä naistenkutsut naistenpäivänä.

Vuonna 2019 Salus ry oli yksi Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat eli YTY ry:n perustajajäsenistä. Vuoden aikana Salus ry otti kantaa kansanterveystieteen opiskelijavalintauudistuksen ensikertalaiskiintiöön ja sai kannanottonsa läpi, jonka vuoksi ensikertalaisten osuus tulee jatkossa olemaan 50 %, ehdotetun 70 % sijaan. Tärkeänä koulutuspoliittisena asiana Salus ry vei joka toinen vuosi -kurssijärjestelmän uudistusta eteenpäin niin tiedekunta- kuin yksikkötasolla.

Toiminnan painopisteitä vuonna 2020 ovat edelleen Salusin toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Vuoden 2020 toimintaa ohjaavat loppuvuodesta luodut suuntaviivat, jäsenpalaute sekä alkuvuoden aikana toteutettava tapahtumatoivekysely. Oman terveystieteilijämäisen identiteetin muodostaminen ja kehittäminen jatkuvat myös tänä vuonna. Tavoitteena on, että Salus ry:n toiminta näyttäytyisi jokaiselle terveystieteiden opiskelijalle mielekkäänä ja tärkeänä elämäntilanteesta riippumatta.

Koulutuspoliittisen toiminnan keskeisiä tavoitteita vuonna 2020 ovat opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvän toiminnan näkyvyyden ja tiedotuksen lisääminen sekä terveystieteiden opiskelijoiden etujen ja aseman edistäminen. Keskeisenä tavoitteena tänä vuonna on viestinnän kehittäminen ja tiedotuksen lisääminen. Salus ry tiedottaa omasta toiminnastaan entistä aktiivisemmin, jotta Salus ry:n toiminnan avoimuus, näkyvyys ja tunnettavuus lisääntyy. Keskeisenä kehittämisen kohteena tulee tänä vuonna olemaan edelleen myös tuutorointi, jossa pyritään selventämään tuutoreiden rekrytointia sekä pidentämään itsessään tuutoroinnin kestoa. Vuonna 2020 jatketaan tapahtumien parissa ylläpitäen perinteitä sekä kehittämällä myös uutta jäsenten antaman palautteen perusteella.

Vuoden 2020 kevään keskiössä tulee olemaan vahvasti vuosijuhlaviikko sekä itse vuosijuhlat, jotka järjestetään lauantaina 28.3.2020 – laittakaa kalenteriin ylös! Vuosijuhlista on tulossa pian lisää informaatiota, joten pitäkää sähköpostia ja somekanavia silmällä.

Onnellista alkanutta uutta vuotta sekä menestystä opintoihin ja elämään koko Salus ry:n hallituksen puolesta!

Ellen Munkki

puheenjohtaja