27.1.2019 Vuoden alkaessa

Näin vuoden aluksi on jälleen aika jo perinteeksi muodostuneen uuden puheenjohtajan tervehdyksen, jossa luodaan katsaus menneeseen ja tulevaan vuoteen. Salus ry:n uusi hallitus on aloittanut uuden vuoden myötä toimintansa ja vaikka hallituksemme kokoonpano tänä vuonna jäikin viime vuosien hallituksia pienemmäksi, on meillä innokkaita ja ahkeria tekijöitä toimimaan Salusin hyväksi!

Salusin vuosi 2018 oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut. Toimintamme oli aktiivista: lisäsimme toimintamme näkyvyyttä ja Salusin tunnettuutta. Kehitimme sisäistä toimintaamme luomalla uusia toimintatapoja sekä verkostoiduimme entistä vahvemmin yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koulutuspoliittisesti seurasimme aktiivisesti Tampere3-prosessin etenemistä sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan edunvalvontajärjestön perustamista. Lisäksi järjestimme paljon tapahtumia, jotka koostuivat niin perinteistä kuin myös uusista tapahtumista, kuten Salus ry:n historian ensimmäisistä vuosijuhlasitseistä. Nämä huikeat juhlat saavat jatkoa 30.3.2019, kun juhlitaan neljävuotiasta Salus ry:tä!

Toiminnan painopisteitä vuonna 2019 ovat edelleen Salusin toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Yksi keskeisistä tavoitteistamme täksi vuodeksi on nuoren ainejärjestömme profiilin muovaaminen entistä enemmän terveystieteitä korostavaksi. Tarkoituksena on luoda Salus ry:lle oma terveystieteellinen identiteetti, joka näkyy toiminnassamme ja valinnoissamme sekä erottaa meidät muista järjestöistä.

Vuoden 2019 toimintaa ohjaavat loppuvuodesta luodut suuntaviivat sekä syksyllä 2018 keräämämme jäsenpalaute sekä alkuvuodesta toteutettu tapahtumatoivekysely – kiitos kaikille arvokkaasta palautteesta! Jäsenpalautteen mukaan Salusin toimintaan ollaan tyytyväisiä, sillä toimintamme arvosanaksi muodostui 9/10. Palautteen keskeiseksi sisällöksi nousi edelleen toive liikunta- ja työelämätapahtumien lisäämisestä, johon aiommekin tänä vuonna erityisesti panostaa. Tietenkin tämän lisäksi jatkamme perinteiden ylläpitämistä. Seuratkaahan siis aktiivisesti somekanaviamme ja sähköpostilistaa – siistejä juttuja tiedossa!

Koulutuspoliittisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat terveystieteiden opiskelijoiden etujen ja aseman edistäminen uudessa yliopistossa sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan oman edunvalvontajärjestön toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen. Tänä vuonna myös tuutorointiin kiinnitetään erityistä huomiota aina rekrytointiprosessista lähtien. Salus ry:n yksi tärkeimmistä tavoitteista on edelleen olla tärkeä osa terveystieteiden opiskelijoiden opiskelijaelämää sekä toimia aktiivisesti opiskelijoiden edunvalvonnan, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, verkostoitumisen ja työelämätietouden edistäjänä.

Vuosi 2019 tulee olemaan monella tavalla erilainen, sillä elämme vuoden alkaessa useiden muutosten keskellä: Tampereen yliopisto on aloittanut toimintansa ja tämän myötä olemme saaneet myös uuden ylioppilaskunnan, TREY:n. Tämän lisäksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan oma edunvalvontajärjestö on viimein aloittamassa toimintaansa. Odotamme mielenkiinnolla ja innolla, mitä vuosi 2019 ja uudet toimielimet yliopistossamme tuovat tullessaan!

Onnellista alkanutta uutta vuotta sekä menestystä opintoihin ja elämään koko Salus ry:n hallituksen puolesta

Nelli Nygård

puheenjohtaja

PS. Hallitusta voidaan täydentää läpi vuoden ja uudet hallituslaiset ovat erittäin tervetulleita. Jos siis hallitustoimintaan mukaan lähteminen kiinnostaa tai haluat tietää lisää, niin tule rohkeasti mukaan kokouksiin, nykäise hihasta tai laita sähköpostia!