Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Yhteiskuntatieteiden toimikunnat ja opiskelijaedustajat

Yliopiston tärkeimmissä päättävissä elimissä on kolmikantaedustus, joka takaa edustajat niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin professoreillekin. Koulutukseen liittyvän edunvalvonnan tehokkuuden ja toimivuuden mahdollistavat aktiiviset opiskelijaedustajat eli hallopedit. Opiskelijaedustajien tärkein tehtävä on selvittää ja tuoda esiin opiskelijoiden näkökulma opetuksen ja yliopistoyhteisön kehittämiseen.

Alla on listattu Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimivat toimikunnat, joissa tehdään terveystieteiden opiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä. Opiskelijaedustajista terveystieteitä opiskelevien nimet on lihavoitu. Lisäksi terveystieteiden opiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä tehdään koko yliopiston toimintaan vaikuttavissa toimielimissä. Luettelon niistä ja toimielimien opiskelijaedustajista löydät Tamyn sivuilta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostot päättävät mm. opetuksen kehittämisen isoista linjoista, tiedekunnan opetussuunnitelmista, taloudesta ja strategiasta.

Opiskelijaedustajat 1.1.2017 – 31.12.2018

Varsinainen jäsen                      Henkilökohtainen varajäsen

Teppo Kunnari                            Kuisma Keskinen

Inka Mattiniemi                          Katariina Kojo

Annariina Rannikko                   Henrik Järvinen

Yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunta eli tuohi

Tuohen käsittelyyn tulevat muun muassa opetussuunnitelmaluonnokset ja opetuksesta ja opinnäytteistä myönnetyt tiedekuntakohtaiset palkinnot. Toimii valmistelevana toimielimenä tiedekunnassa.

Varsinainen jäsen                      Henkilökohtainen varajäsen

Johannes Asikainen                  Jasmin Airinen

Ira Salo                                      Marianne Helander

 

Terveystieteiden opetussuunnitelmatoimikunta

Toimii tutkinto-ohjelmatoimikunnan alaisuudessa valmistelevana toimielimenä terveystieteiden tutkinto-ohjelmia koskien. Käsittelee vastaavia asioita kuin tutkinto-ohjelmatoimikunta, kuten opetussuunnitelmia ja opiskelijavalintaperusteita.

Varsinainen jäsen

Reetta-Maija Rapo
Taru Salo
Laura Väkiparta

 

Terveystieteiden palautetyöryhmä

Palautetyöryhmän tarkoituksena on kehittää terveystieteiden tiedon keruun, analysoinnin ja hyödyntämisen menettelyjä. Tehtävänä on kerätä opiskelijapalautetta ja käsitellä niitä palautetyöryhmän kokouksissa, joita on viisi kertaa vuodessa. Palautteen perusteella esiin tulleet asiat viedään tarvittaessa eteenpäin yliopiston toimielimiin. Palautteiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä kerrotaan palautteen käsittely -sivulla.

Varsinainen jäsen

Jasmin Airinen
Mia Färm