Hallitus

Salus ry:lle valitaan vuosittain hallitus, jonka toimikausi on yksi kalenterivuosi alkaen 1. tammikuuta ja päättyen 31. joulukuuta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Salusin jäsenillä on mahdollisuus tulla mukaan hallitukseen ja näin vaikuttaa ainejärjestön toimintaan. Hallitus suunnittelee ja järjestää jäsenilleen tapahtumia ja illanviettoja sekä vastaa ainejärjestön edunvalvonnasta. Hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenien ehdotuksia ja toiveita tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta.

Tutustu vuoden 2024 hallitukseen täällä.