Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikka:

Yksi Salus ry:n tärkeimmistä tehtävistä on toimia terveystieteiden opiskelijoiden edunvalvojana. Salus ry:n hallitukseen valitaan vuosittain koulutuspoliittinen vastaava, jonka päävastuulla ovat koulutuspoliittiset asiat. Myös puheenjohtajalla on merkittävä rooli Salus ry:n koulutuspoliittisten asioiden hoidossa. Salus ry:n koulutuspolitiikan tavoitteena on edistää joustavien opiskelumuotojen käyttöönottoa, laadukkaan opetuksen takaamista ja opiskelijoiden tukemista opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Ajankohtaisten koulutuspoliittisten asioiden seuraamista ja tiedon välittämistä jäsenistölle
  • Yhteydenpitoa opiskelijaedustajiin ja uusien opiskelijaedustajien etsimistä
  • Tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa terveystieteiden ja tiedekunnan hallintoon Koulutuspoliittisiin tapahtumiin osallistumista
  • Selvittää tekijöitä, jotka estävät terveystieteiden opiskelijoiden joustavaa opiskelua Tarjota opiskelijalle tietoa, miten toimia opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa

Mitä tehdä opiskeluihin liittyvässä ongelmatilanteessa?

Jos koet, että sinua kohdellaan opiskeluissasi epäoikeudenmukaisesti (esim. opintosuoritusten arviointi, tentti, opiskeluiden joustavuus), kannattaa ensin tutustua Tamyn sivuilla opiskelijoiden oikeuksiin ja vastuisiin. Lisätietoja opintojen arvioinnista ja opiskelua koskevista säännöistä löytyy yliopiston opintojen arviointi– ja tutkintosäännöstä. Jos et saa säännöistä, oikeuksista tai vastuista apua, tai sinua on niiden perusteella kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, kannattaa ensin keskustella asianomaisen opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen kanssa päätöksen syistä ja mahdollisuuksista löytää parempi ratkaisu.

Jos tyydyttävää ratkaisua ei saavuteta, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmavastaavaan Sari Fjördiin (sari.fjord(at)tuni.fi). Voit myös antaa milloin vaan palautetta terveystieteiden palautelomakkeen avulla joko omalla nimelläsi tai nimettömänä. Kaikki palautteet käsitellään terveystieteiden palautetyöryhmässä. Jos tyydyttävää ratkaisua ei muuten ole löydettävissä, ota yhteyttä TREYn koulutuspoliittiseen vastaavaan.Toivomme myös yhteydenottoa Salus ry:n koulutuspoliittiseen vastaavaan, jotta koulutuspoliittinen vastaava pysyy ajan tasalla opiskeluihin liittyvistä ongelmatilanteista ja voi edistää ongelman poistumista muilta opiskelijoilta.

Jos sinulla herää kysymyksiä liittyen koulutuspoliittisiin asioihin, ole rohkeassa yhteydessä meihin! Yhteystietoja löydät täältä.