Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikka eli kopo on edunvalvontaa opiskeluun, opetukseen ja opiskelijoiden oikeuksiin liittyvissä asioissa. Koulutuspoliittisen toiminnan tärkeänä tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin ja edistää terveystieteiden opiskelijoiden etuja ja asemaa yliopistossa. Salus ry:n koulutuspoliittisina tavoitteina on joustavien opiskelumuotojen lisääminen, laadukkaan opetuksen takaaminen ja opiskelijoiden tukeminen opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa.

Mitä siis Salus ry tekee?

  • Seurataan ajankohtaisia koulutuspoliittisia asioita ja välitetään tietoa jäsenistölle
  • Pidetään yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin ja etsitään uudet opiskelijaedustajat tutkinto-ohjelman työryhmiin
  • Ylläpidetään yhteyksiä terveystietieteiden ja tiedekunnan hallintoon
  • Selvitetään terveystieteiden opiskeluun liittyviä kehityskohteita
  • Autetaan opiskelun ongelmatilanteissa

Jätä palautetta opiskelusta

Voit myös antaa milloin vain palautetta koulutuspoliittisista asioista Salus ry:n palautelomakkeella. Koulutuspoliittinen vastaava perehtyy palautteisiin, ja tarvittaessa aiheita käsitellään hallituksessa. Terveystieteiden avoimen palautelomakkeen avulla voit jättää palautetta yksikölle joko omalla nimelläsi tai nimettömänä. Kaikki palautteet käsitellään terveystieteiden palautetyöryhmässä

Ongelmatilanne opiskelussa?

Tutustu ensimmäisensä TREY:n sivuilla opiskelijoiden opiskelijoiden oikeuksiin ja vastuisiin. Tarkempaa tietoa opintojen arvioinnista ja opiskelua koskevista säännöistä löydät yliopiston arviointiohjeesta ja tutkintosäännöstä. Jos et löydä apua tilanteeseesi tai toteat, että sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, kannattaa ensin keskustella asiasta asianomaisen henkilökunnan jäsenen kanssa ratkaisun löytämiseksi.

Mikäli tyydyttävää ratkaisua ei saavuteta, voit ottaa yhteyttä terveystieteiden tutkinto-ohjelmavastaavaan, Sari Fröjdiin (sari.fjord(at)tuni.fi). Hankalissa tilanteissa voi olla yhteydessä myös TREYn koulutuspoliittiseen sektoriin (kopo(at)trey.fi).

Ongelmatilanteissa toivomme yhteydenottoa Salus ry:n koulutuspoliittiseen vastaavaan, jotta ongelmantilanteen ehkäisyyn myös muiden opiskelijoiden osalta voidaan vaikuttaa. Koulutuspoliittiselta vastaavalta saat myös apua ongelmatilanteen selvittelyssä.

Jos sinulla herää kysymyksiä liittyen koulutuspoliittisiin asioihin, ole rohkeasti yhteydessä meihin!