Edunvalvonta

Vuosittain valittava Salus Ry:n hallitus vastaa ainejärjestön edunvalvonnasta. Hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan päävastuulla on koulutuspoliittiset asiat

Lisäksi, terveystieteiden opiskelijoita edustetaan monessa eri toimintaelimessä. Lisätietoja löydät opiskelijaedustus hallintoelimissä -välilehdeltä.

(Vuoden 2020 koulutuspoliittisena vastaavana toimii Meri Vikström, meri.vikstrom@tuni.fi)