Salus ry:n arvot

Salus ry:n toiminnassa korostuvat yhteisesti sovitut arvot.
Arvot huomioidaan ainejärjestön toiminnan kehittämisessä, tapahtumien suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

1. Oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus on tärkeä arvo Salus ry:lle ja ohjaa arvona vahvasti toimintaamme. Oikeudenmukaisuuden alle katsotaan kuuluvan myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Periaatteenamme on, että jokainen on tervetullut toimintaamme sellaisena kun on.

2. Hyvinvoinnin edistäminen. Salus ry pyrkii toiminnallaan edistämään jäseniensä hyvinvointia monin eri keinoin. Salus ry pitää tärkeänä, että toiminnassa säilyy jatkuvasti positiivinen asenne ja sen kautta jäsenien hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi luottamuksellinen toiminta merkitsee Salus ry:lle paljon ja uskomme Salus ry:ssä luottamuksellisuuden tukevan meidän kaikkien hyvinvointia.

3. Kestävä kehitys. Salus ry pyrkii huomioimaan kestävän kehityksen toiminnassaan muun muassa tekemiensä valintojen ja kierrättämisen avulla.

 

Salus2016