Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Yhteiskuntatieteiden toimikunnat ja opiskelijaedustajat:

Yhteiskuntatieteiden toimikunnat ja opiskelijaedustajat

Yliopiston tärkeimmissä päättävissä elimissä on kolmikantaedustus, joka takaa edustajat niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin professoreillekin. Koulutukseen liittyvän edunvalvonnan tehokkuuden ja toimivuuden mahdollistavat aktiiviset opiskelijaedustajat eli hallopedit. Opiskelijaedustajien tärkein tehtävä on selvittää ja tuoda esiin opiskelijoiden näkökulma opetuksen ja yliopistoyhteisön kehittämiseen.

Alla on listattu Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimivat toimikunnat, joissa tehdään terveystieteiden opiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä. Lisätietoja terveystieden opiskelijoiden edustuksesta eri toimielimissä voi tiedustella Salus ry:n kopovastaavalta. Lisäksi terveystieteiden opiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä tehdään koko yliopiston toimintaan vaikuttavissa toimielimissä. Luettelon niistä ja toimielimien opiskelijaedustajista löydät TREYn sivuilta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostot päättävät mm. opetuksen kehittämisen isoista linjoista, tiedekunnan opetussuunnitelmista, taloudesta ja strategiasta.

Yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunta eli tuohi

Tuohen käsittelyyn tulevat muun muassa opetussuunnitelmaluonnokset ja opetuksesta ja opinnäytteistä myönnetyt tiedekuntakohtaiset palkinnot. Toimii valmistelevana toimielimenä tiedekunnassa.

Sote-opetussuunnitelmatyöryhmä

Sote-opetussuunnitelmatyöryhmän tarkoituksena on suunnitella enemmän yhteisiä opintoja ja yhteistyötä alan koulutusten välillä Tampere3:ssa.

Global Health and Development -ohjelman ohjausryhmä

Global Health and Development –ohjelma on 2013 alkanut monitieteinen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä, jossa pureudutaan globaalisti terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Opetus on suunnattu erityisesti lääke- ja terveystieteiden opiskelijoille. Ohjausryhmä valvoo ohjelman toteuttamista ja päättää strategiasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista ja keskeisten henkilöiden valinnasta.

Terveystieteiden opetussuunnitelmatoimikunta

Toimii tutkinto-ohjelmatoimikunnan alaisuudessa valmistelevana toimielimenä terveystieteiden tutkinto-ohjelmia koskien. Käsittelee vastaavia asioita kuin tutkinto-ohjelmatoimikunta, kuten opetussuunnitelmia ja opiskelijavalintaperusteita.

Terveystieteiden palautetyöryhmä

Palautetyöryhmän tarkoituksena on kehittää terveystieteiden tiedon keruun, analysoinnin ja hyödyntämisen menettelyjä. Tehtävänä on kerätä opiskelijapalautetta ja käsitellä niitä palautetyöryhmän kokouksissa, joita on viisi kertaa vuodessa. Palautteen perust