Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Yliopiston tärkeimmissä päättävissä elimissä on kolmikantaedustus, joka takaa edustajat niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin professoreillekin. Koulutukseen liittyvän edunvalvonnan tehokkuuden ja toimivuuden mahdollistavat aktiiviset hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Opiskelijaedustajien tärkein tehtävä on selvittää ja tuoda esiin opiskelijoiden näkökulma opetuksen ja yliopistoyhteisön kehittämiseen.

Alla on listattu Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimivat toimikunnat, joissa tehdään terveystieteiden opiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä. Lisätietoja terveystieteiden opiskelijoiden edustuksesta eri toimielimissä voi tiedustella Salus ry:n kopovastaavalta. Lisää koko yliopiston toimintaan vaikuttavista toimielimistä ja niiden opiskelijaedustajista löydät TREY:n sivuilta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostot päättävät mm. opetuksen kehittämisen isoista linjoista, tiedekunnan opetussuunnitelmista, taloudesta ja strategiasta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 5 opiskelijajäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, jotka valitaan koko tiedekunnasta.

Koulutuksen ohjausryhmä

Valmistelevä työryhmä, joka pohtii tiedekunnan linjauksia, suunnittelee opetusta ja valmistelee opetussuunnitelmat.

Kohryyn kuuluu 5 opiskelijajäsentä, jotka valitaan koko tiedekunnasta.

Terveystieteiden opetussuunnitelmatyöryhmä

Toimii tutkinto-ohjelmatoimikunnan alaisuudessa valmistelevana toimielimenä terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa. Käsittelee tutkinto-ohjelmien asioita, kuten opetussuunnitelmia ja opiskelijavalintaperusteita.

Työryhmään kuuluu opiskelijaedustajat sekä kansanterveystieteen että hoitotieteen opintosuunnista

Terveystieteiden palautetyöryhmä

Palautetyöryhmän tarkoituksena on kehittää terveystieteiden tiedon keruun, analysoinnin ja hyödyntämisen menettelyjä. Tehtävänä on kerätä opiskelijapalautetta ja käsitellä niitä palautetyöryhmän kokouksissa, joita on viisi kertaa vuodessa. Palautetyöryhmässä käsitellään palautetta terveystieteiden yleiseltä palautelomakkeelta.

Työryhmään kuuluu opiskelijaedustajat sekä kansanterveystieteen että hoitotieteen opintosuunnista.

Lisätietoja tarvittaessa kopolta!