Yhteystiedot

Järjestön yhteystiedot:

Postiosoite:

Salus ry
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Kaupin kampus (terveystieteet)
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoitteet:

Ainejärjestötila Saltsu
Arvo rakennus, Arvo Ylpön katu 34
33520 Tampere
Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä.