Opiskelu

Tampereen yliopistossa terveystieteitä voi opiskella pääaineenaan hoitotiede tai kansanterveystiede.

Hoitotiedettä opiskelemaan hakevalla tulee olla pohjakoulutuksena hoitoalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. Hoitotieteen opiskelijat valitsevat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana opettamisen tai johtamisen opintosuunnan. Kandidaattiopinnoissa opettamisen opintosuunnan valinneet opiskelijat suorittavat pedagogiset perusopinnot 25 op ja johtamisen opintosuunnan valitsevat opiskelijat suorittavat hallintotieteen perusopinnot 25 op. Maisterivaiheen opinnoissa hoitotieteen opiskelijat suorittavat valitsemansa opintosuunnan mukaan joko hoitotyön opettamisen tai hoitotyön johtamisen työharjoittelun.

Kansanterveystiedettä opiskelemaan voi hakea toisen asteen tutkinnolla. Tampereen yliopiston opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus ja kansanterveystieteen opiskelijat valitsevatkin sivuaineekseen hyvin erillaisia kokonaisuuksia. Suosittuja sivuaineita ovat esim. kauppatieteet, hallintotieteet ja sosiaalitieteet. Kansanterveystieteen maisterivaiheessa on mahdollista hakea myös kansainväliseen Master’s Degree Programme in Public and Global Health-ohjelmaan.

Lisää tietoa terveystieteiden opiskelusta löytyy terveystieteiden nettisivuilta.

Hyviä linkkejä uusille opiskelijoille:

http://www.uta.fi/opiskelijaksi
https://programmes.uta.fi/terveystieteiden-tutkinto-ohjelma/